Nieuwsbericht Intermediair (vrijwilliger) voor de Stichting Leergeld iets voor jou?

Publicatiedatum: 04 januari 2018 13.00 uur

De Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland stelt zich ten doel te voorkomen dat kinderen sociaal geïsoleerd raken of uitgesloten worden. We richten ons op kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit de gezinnen die moeten leven van een minimum inkomen, of waar door bijzondere omstandigheden onvoldoende bestedingsruimte is. Daardoor zijn deze gezinnen vaak niet in staat hun kinderen volledig te laten participeren binnen het op en rond school en in het sociaal-maatschappelijk leven.

Door de inzet van Leergeld kunnen ook deze kinderen hun sociale, culturele, sportieve vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen om later als volwassenen volwaardig te participeren in de samenleving.

Ouders/verzorgers uit deze doelgroep kunnen bij de stichting een aanvraag indienen om hun kind te laten deelnemen aan een activiteit in het kader van onderwijs, sport cultuur of welzijn. Per kind is hier per jaar een vastgesteld maximum bedrag voor beschikbaar.

Ons motto is: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen".

Wij zijn een organisatie die volledig draait op vrijwilligers en we zijn aangesloten bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland).

Vanwege de grote groei in aanvragen zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als intermediair voor Leergeld. Dat kan al voor een dagdeel in de week.

Als intermediair ben jij de schakel tussen het aanvragende gezin en de stichting. Jaarlijks doen wij een huisbezoek en een inkomenstoets van de aanvrager. Als een aanvrager blijkens de informatie uit jouw gezinsbezoek voldoet aan onze criteria, na toetsing door een beoordelingscommissie, volgt een toekenning voor het kind/de kinderen.

Wat bieden wij jou:

  • Een mooie werkervaring in een leuk team.
  • Een grote mate van voldoening vanuit de kinderen en gezinnen die jij hebt kunnen helpen.
  • Scholings-/opleidingsfaciliteiten om je zelf verder mee te bekwamen.
  • Een vergoeding van de kosten die je maakt om deze vrijwilligersjob te kunnen uitvoeren.

Wat zijn jouw kwaliteiten die wij graag inzetten:

  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat beknopte rapportages van de gesprekken te maken en digitaal te verwerken.
  • Je kunt je inleven in de situatie van de gezinnen waar je komt en hebt een luisterend oor.
  • Je bent in staat objectief te blijven in situaties die erg persoonlijk en emotioneel kunnen zijn.
  • Je hecht aan een goede samenwerking met je collega's.
  • Je bent bereid je verder te informeren en te ontwikkelen door deel te nemen aan informatiebijeenkomsten en scholingen.

Interesse?

Spreekt jou deze klus aan, meld je dan aan als vrijwilliger via onze website www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl of e-mail info@leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Wij nemen dan contact met jou op voor een nadere kennismaking.