Gemeente Meerssen | Installatie nieuwe wethouders en raadsleden

Nieuwsbericht Installatie nieuwe wethouders en raadsleden

Gepubliceerd op: 01 juli 2022 11:10

Op donderdag 30 juni was er een extra raadsvergadering in gemeenschapshuis de Stip. Tijdens deze vergadering werd er afscheid genomen van de zittende wethouders en werden nieuwe wethouders en twee raadsleden geïnstalleerd. Daarnaast werd het bestuursakkoord vastgesteld.

Afscheid zittende wethouders

Bij aanvang van de vergadering werd er afscheid genomen van de wethouders Gerard IJff, Peter Hovens en Wim Kemp. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz sprak hen allemaal afzonderlijk toe. De drie wethouders kwamen dagelijks vanuit Roermond naar Meerssen. De burgemeester dankte hen voor hun geweldige inzet voor de gemeente Meerssen op allerlei gebied.

afscheid wethouders
Van links naar rechts: oud-wethouder Wim Kemp, oud-wethouder Gerard IJff, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, oud-wethouder Peter Hovens en gemeentesecretaris Jacques Eurlings. 

Installatie nieuwe wethouders

Tijdens de extra raadsvergadering werden ook de nieuwe wethouders benoemd. Bjorn Molling, Inge Smeets, Vanessa de Rond en Louk Bongarts legden tijdens de vergadering de verklaring/belofte danwel eed af. Op vrijdag 1 juli is hun eerste officiële werkdag als wethouders van de gemeente Meerssen. Welkom en van harte proficiat! Meer informatie over de portefeuilleverdeling volgt komende week.

Installatie nieuwe wethouders
Van links naar rechts: wethouder Bjorn Molling, wethouder Inge Smeets, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, wethouder Vanessa de Rond en wethouder Louk Bongarts. 

Nieuwe raadsleden

Vanwege de benoeming van Bjorn Molling en Inge Smeets tot wethouder kwamen er ook twee raadszetels vrij voor de fractie Lokaal DNA. Deze worden ingenomen door Maurice Habets en Hamza Bamohamed. Ook zij legden tijdens de extra raadsvergadering de verklaring/belofte danwel eed af. Welkom en van harte proficiat!

Installatie nieuwe raadsleden
Van links naar rechts: burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, raadslid Hamza Bamohamed en raadslid Maurice Habets. 

Koninklijke Onderscheiding

Bjorn Molling nam na een raadslidmaatschap van ruim 14 jaar afscheid van de gemeenteraad van Meerssen. Voor zijn activiteiten als raadslid en zijn inzet voor de Meerssense gemeenschap reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz hem een Koninklijke Onderscheiding uit. Van harte proficiat!

Koninklijke onderscheiding Bjorn Molling

Bestuursakkoord

De gemeenteraad stelde donderdagavond tot slot ook nog het bestuursakkoord 2022-2026 'Samen verder bouwen' vast. U kunt het bestuursakkoord hier inzien.

Meer informatie over het college van B&W
Meer informatie over de gemeenteraad