Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Inspraak conceptbeleidsplan Jeugd 2019-2022: Zuid-Limburg voor de Jeugd!

Gepubliceerd op: 18 maart 2019 15:00

Conceptbeleidsplan Jeugd
Op dinsdag 26 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het conceptbeleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019- 2022 vastgesteld. Bij het opstellen van dit beleidsplan heeft de gemeente Meerssen samengewerkt met de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Daarnaast zijn de doelen en acties bij de diverse thema's tot stand gekomen in samenwerking met allerlei partijen die actief zijn op het gebied van jeugdhulp. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan diverse aanbieders en scholen, Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank, jeugdigen en ouders. Het conceptbeleidsplan ligt nu voor iedereen ter inzage. Wij horen graag uw mening!

Inspraak

Tijdens de inspraakprocedure kunt u reageren op het conceptbeleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019- 2022. In dit conceptbeleidsplan is aangegeven waar we nu staan (cijfermatig en inhoudelijk) en welke prioriteiten er gesteld worden voor de komende jaren.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De zienswijzen worden allemaal vastgelegd in een inspraaknota. Na weging van de zienswijzen zal het college van B&W het document in haar definitieve vorm vaststellen en ter definitieve besluitvorming agenderen voor de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019. Tijdens deze raadsvergadering wordt naast de definitieve regionale beleidsnota ook een lokale (uitvoerings)notitie aan de gemeenteraad aangeboden. De uitgangspunten/ thema's voor de lokale notitie worden in samenspraak met de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen opgesteld.

Waar ter inzage?

U kunt het conceptbeleidsplan hieronder inzien:

Conceptbeleidsplan Jeugd 2019-2022 "Zuid-Limburg voor de Jeugd!"

Voor mensen zonder internet liggen de papieren documenten op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) in het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043.

Hoe kunt u reageren?

U kunt t/m 10 april 2019 schriftelijk reageren. Dit kan onder vermelding van het onderwerp 'Inspraak conceptbeleidsplan Jeugd Zuid-Limburg' via e-mail info@meerssen.nl of per brief naar: Gemeente Meerssen, t.a.v. Pauline Evers, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van uw  zienswijze kunt u contact opnemen met Pauline Evers, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl