Nieuwsbericht Inrichtingsvarianten kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg Bunde

Publicatiedatum: 13 november 2017 12.55 uur

Inrichtingsvarianten
In februari 2017 is er een meedenkbijeenkomst geweest in de Auw Kerk over de verbetering van de verkeersveiligheid bij de kruising Pletstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg. Na deze bijeenkomst hebben omwonenden, buurtbewoners en ondernemers suggesties ingediend om de verkeersveiligheid bij deze kruising te verbeteren. Deze verbetersuggesties zijn uitgewerkt door adviesbureau Goudappel Coffeng en hebben geresulteerd in twee varianten voor een nieuw wegprofiel van de kruising en de wegen. Tijdens de informatiebijeenkomst op 7 november 2017 in de Auw Kerk zijn beide varianten gepresenteerd aan de aanwezige belangstellenden.

Wilt u de varianten nog eens op uw gemak bekijken?

Hieronder kunt u een pdf-bestand downloaden waarin u de inrichtingsvarianten kunt bekijken.

Inrichtingsvarianten kruising Pletstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg en aanliggende wegen

Hoe nu verder?

Al uw opmerkingen en ideeën over de varianten gaan we nu bekijken. We maken vervolgens een voorlopig ontwerp. Zodra dit klaar is, informeren we omwonenden weer hierover. Vervolgens neemt het college van B&W een besluit over het ontwerp. Aansluitend worden de details verder uitgewerkt voor een bestek. Er volgt dan ook een ontwerp-verkeersbesluit. Dit treft u te zijner tijd aan op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode en op deze website. Dit proces neemt nog enkele maanden in beslag.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl