Gemeente Meerssen | Inloopbijeenkomsten concept Groenbeleidsplan Gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Inloopbijeenkomsten concept Groenbeleidsplan Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 07 maart 2023 09:20

Groenbeleidsplan
In november 2022 vonden vijf ophaalbijeenkomsten plaats voor het opstellen van een nieuw Groenbeleidsplan voor de gemeente Meerssen. Tijdens deze sessies kon iedereen zijn wensen en ideeën kenbaar maken ten aanzien van het groenbeleid. We danken iedereen hartelijk voor het meedenken!

Inloopbijeenkomsten concept Groenbeleidsplan

Samen met Bureau VERBEEK zijn we met alle ideeën en wensen aan de slag gegaan. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een concept Groenbeleidsplan. Dit presenteren we tijdens een aantal inloopmomenten. Uiteraard is er dan ook alle gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Inloopmomenten

 • dinsdag 21 maart tussen 15.00-17.00 uur
  gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
 • dinsdag 21 maart tussen 18.00-20.00 uur
  gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
 • woensdag 22 maart tussen 15.00-17.00 uur
  gemeenschapshuis de Kollekamp, Heerenstraat 77 Moorveld/Geulle
 • woensdag 22 maart tussen 18.00-20.00 uur
  gemeenschapshuis de Kollekamp, Heerenstraat 77 Moorveld/Geulle

Je bent van harte welkom om tijdens een van bovenstaande inloopmomenten binnen te lopen. Lukt het niet om tijdens één van deze momenten binnen te lopen en heb je wel een vraag of opmerking over het concept-plan? Dan kun je deze tot 27 maart 2023 mailen naar info@meerssen.nl.

Online

Je vindt het concept Groenbeleidsplan ook op onze deze website (menuoptie 'Projecten' – Groenbeleidsplan).

Hoe verder?

Tijdens de inloopmomenten verzamelen we weer opmerkingen en ideeën. Aan de hand hiervan stellen we het definitieve Groenbeleidsplan op.

Groenbeleidsplan

In het Groenbeleidsplan geven we aan hoe we in de toekomst willen omgaan met het openbare groen in onze gemeente (groenstructuur en bomenstructuur). Dit doen we voor de kernen en het buitengebied. Het plan legt de basis voor (de uitwerking van) toekomstige ontwikkelingen, projecten, initiatieven en keuzes op het gebied van groen in onze gemeente.

Vragen?

Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl