Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaanheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk

Publicatiedatum: 19 juli 2016 13.30 uur

De gemeente Meerssen wil eind 2016 / begin 2017 onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Essendijk. We willen deze werkzaamheden combineren met een gedeeltelijke herinrichting van de straat.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van onder andere de aansluitingen op het riool, de trottoirs en het asfalt. We willen bovendien de rijweg versmallen door aan één kant van de weg langsparkeervakken te maken. Daarnaast passen we het kruispunt Essendijk-Graaf Wolter Hoenstraat aan. Ook de Nutsbedrijven voeren diverse werkzaamheden uit.

Uitnodiging inloopavond

Op maandag 25 juli 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden en herinrichting van de Essendijk in café de Gäöllenaer (Hulserstraat 77 Geulle). Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen. U krijgt informatie over de werkzaamheden en kunt een tekening bekijken. Er is uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen en informatie te delen.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)