Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen

Publicatiedatum: 21 maart 2016 16.00 uur

De gemeente Meerssen wil eind 2016 / begin 2017 groot onderhoud verrichten aan diverse gebiedsontsluitingswegen. Het betreft de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek. Bij al deze wegen vervangt de gemeente de deklaag asfalt. Tegelijkertijd wil de gemeente diverse infrastructurele aanpassingen doen, zoals het aanleggen van een rotonde op de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, het maken van een fietsoversteekplaats bij de kruising Meersenhovenweg-Meersenhoven en het reconstrueren van de doorgaande weg Brommelen.

Uitnodiging inloopavond

Op donderdag 31 maart 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden in de kantine van Camping de Boskant (Brommelen 60 Geulle). Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen en krijgt u informatie over de reconstructiewerkzaamheden. Er is uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen en informatie te delen. U kunt hier ook de tekeningen en visualisaties bekijken van de nieuwe inrichting van de weg door Brommelen en de rotonde bij de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).