Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst fase 2 Overkluizing Watervalderbeek en update

Gepubliceerd op: 24 januari 2020 12:05

Overkluizing Watervalderbeek
Begin februari starten wij met fase 2 van het project Overkluizing Watervalderbeek: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door de Stationstraat en het onderste deel van de Beekstraat. De werkzaamheden hebben gevolgen voor langere tijd (t/m april 2020). Uitgangspunt: zo min mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum.

Wij nodigen bewoners, ondernemers en andere belangstellenden graag uit voor een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden van fase 2 op woensdag 29 januari 2020. Tussen 19.00-21.00 uur kunt u binnenlopen bij ons gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. U kunt uw vragen stellen en wij praten u graag bij over de werkzaamheden en de planning.

Bent u verhinderd? Op de speciale projectpagina Overkluizing Watervalderbeek op www.meerssen.nl treft u actuele informatie aan. Hier vindt u ook de contactgegevens van omgevingsmanager Maarten Beks. E-mail: ipbb.beks@outlook.com. Telefoon: 06-52640722. Of bel het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC): telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. 

Start fase 2

Achter de panden Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. Bij inspectie constateerde de gemeente dat de overkluizing (= ondergrondse beek) in slechte staat verkeerde. Renovatie van de overkluizing en een gedeeltelijke verlegging van het ondergrondse beek via de Stationstraat was noodzakelijk. De renovatie van de overkluizing werd voor de feestdagen afgerond.

Op maandag 3 februari starten we met fase 2 van dit project: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door de Stationstraat en het onderste deel van de Beekstraat (kruising Beekstraat - Stationstraat - Bunderstraat). Het ontwerp voor de gedeeltelijke verlegging van de beek is klaar. De aannemer staat in de startblokken om aan het werk te gaan. We hadden eigenlijk in januari willen starten. Dat bleek helaas niet mogelijk. De kosten voor de aanleg van het herstel van de oude overkluizing en de nieuwe gedeeltelijke ondergrondse verlegging bleken duurder uit te vallen dan voorzien. De gemeenteraad heeft hiervoor op 23 januari extra geld beschikbaar gesteld. 

Afsluiting kruising 

Vanaf maandag 3 februari sluiten we het gedeelte Beekstraat tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat af voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer kan wel gewoon van de Gasthuisstraat naar de Beekstraat/Volderstraat rijden. De eerste werkzaamheden vinden plaats in het onderste gedeelte van de Beekstraat, tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat. Voetgangers en fietsers kunnen wel gewoon door. De winkels houden wij bereikbaar voor het publiek. Bewoners, winkelend publiek en bezoekers van de Stationstraat kunnen de winkels en woningen met zeer beperkte hinder bereiken. Doorgaand verkeer in de Stationstraat is niet mogelijk. Autoverkeer leiden we om met borden. De parkeergarage aan de Stationstraat blijft gewoon bereikbaar.

Stationstraat

Als het nieuwe ondergrondse beektracé is aangelegd op de kruising Beekstraat - Stationstraat - Bunderstraat, sluiten we vervolgens de Stationstraat helemaal af voor alle verkeer vanaf de parkeergarage tot aan de Beekstraat. Hier leggen we dan ook een nieuwe buis aan tot bij Mestrini. Tijdens deze werkzaamheden blijft de stoep aan de kant van Delicatessewinkel Madame Henriëtte intact. De winkels aan de overkant houden wij bereikbaar via deze stoep bereikbaar (door middel van loopschotten). De parkeergarage aan de Stationstraat blijft bereikbaar.

Gelijktijdig met de werkzaamheden in de Stationstraat herstellen we de straat en stoep op de kruising Beekstraat - Stationstraat - Bunderstraat. Als dit klaar is, wordt de kruising weer opgesteld voor verkeer. Dit zal medio maart zijn.