Nieuwsbericht Inloopavond mobiliteit rond Stella Maris College

Publicatiedatum: 02 mei 2017 15.20 uur

Het Stella Maris College gaat uitbreiden. De sectie VMBO uit Valkenburg a/d Geul wordt aan de schoollocatie in Meerssen toegevoegd. Er komt een gedeelte nieuwbouw boven op het bestaande gebouw van het Stella Maris College. Ook wordt het bestaande gebouw van binnen stevig aangepakt, zodat het geschikt wordt voor het gepersonaliseerd leren. Op 13 maart 2017 heeft hierover een informatiebijeenkomst plaatsgevonden.

Mobiliteitsplan

Om het verkeer rondom het Stella Maris College in goede banen te leiden, heeft de gemeente een mobiliteitsplan in voorbereiding. Het concept-mobiliteitsplan bespreken wij graag met omwonenden en andere belanghebbenden. Naast de mobiliteitsaspecten komen ook de onderwerpen openbare orde & veiligheid aan de orde.  Uw ideeën, suggesties en knelpunten vernemen wij graag. Wij nodigen u dan ook uit met ons mee te denken.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Wij nodigen u dan ook graag uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei 2017 in het Stella Maris College, Parallelweg 56 in Meerssen. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 18.45 uur. Medewerkers van school, gemeente en de verkeersdeskundige van TheMa bv zijn aanwezig om het ontwerp van het mobiliteitsplan toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.  Suggesties ter verbetering zijn welkom!

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl