Gemeente Meerssen | Inloopavond herinrichting Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat Ulestraten

Nieuwsbericht Inloopavond herinrichting Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat Ulestraten

Gepubliceerd op: 06 september 2021 15:25

Sint Catharinastraat
De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. In de Sint Catharinastraat gaan we verder met de uitvoering van de tijdelijke maatregelen, waarmee we in november vorig jaar zijn gestart. In de Pastoor van Eijsstraat starten we met de definitieve maatregelen. Op maandag 13 september organiseren BLM Wegenbouw en de Gemeente Meerssen een inloopavond over de werkzaamheden.  

Voortgang en aanpassingen ontwerpen

De tekeningen met de verschillende tijdelijke maatregelen lagen in het verleden ter inzage. Op deze tekeningen zijn nog enkele aanpassingen gedaan:

  • Het gebied waar de asfaltlaag wordt vernieuwd, is groter geworden. Het gebied wordt uitgebreid richting Pastoor van Eijsstraat tot aan huisnummer 60.
  • Verwijderen van de verkeersremmende maatregel nabij Sint Catharinastraat 96.
  • Aanleg van een rioleringsbuis in het gedeelte Pastoor van Eijsstraat voor de afvoer van regenwater vanuit de toekomstige regenwaterbuffer aan de Daniëlsteeg.

U kunt de aangepaste tekeningen inzien op de projectpagina 'Herinrichting Sint Catharinastraat-Pastoor van Eijsstraat'

Herinrichting Sint Catharinastraat: uitvoering tijdelijke maatregelen

In eerdere berichtgeving kon u lezen dat wij de tijdelijke maatregelen - waarmee we in november 2020 zijn gestart - verder gaan uitvoeren. Dit betekent dat we het volgende gaan doen:

  • Plaatselijk vervangen - danwel blinderen - van verzakte of losliggende putranden. De locaties hiervan kunt u zien op de tekeningen op de projectpagina.
  • Plaatselijk vlak maken van de rijweg door de bovenste asfaltlaag te vervangen.

Herinrichting Pastoor van Eijsstraat: uitvoering definitieve maatregelen

Naast de tijdelijke maatregelen in de Sint Catharinastraat wordt de definitieve herinrichting van de Pastoor van Eijsstraat uitgevoerd.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden in de Sint Catharinastraat staan gepland voor week 39 en 40. De start van de herinrichting van de Pastoor van Eijsstraat is voor medio november gepland en gaat ongeveer 3 maanden duren (onder voorbehoud van het weer). Meer informatie: zie de projectpagina

Verkeer en openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid met omleidingsroutes. De aannemer informeert u over de mogelijkheden (of juist beperkingen) van het bereiken van uw woning, ophalen van huisvuil etc. 

De bus van Arriva wordt tijdens de werkzaamheden aan de Sint Catharinastraat omgeleid en komt tijdens de uitvoeringsperiode niet in de nabije omgeving van Ulestraten. Alle bushaltes in Ulestraten vervallen dan tijdelijk. 

Uitnodiging inloopavond 

Op maandag 13 september organiseert aannemer BLM Wegenbouw samen met de gemeente Meerssen een inloopavond. Hier kunt u vragen stellen over de planning, te verwachten hinder en omleidingen. Tussen 17.00-20.00 uur kunt u binnenlopen bij café/zaal De Notenbalk, Sint Catharinastraat 12 in Ulestraten. Meld u wel even aan via c.reuls@blmwegenbouw.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, aantal personen en de tijd dat u verwacht binnen te lopen. 

Informatie

Meer informatie en tekeningen treft u aan op de projectpagina. Of neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl