Gemeente Meerssen | Inleveractie van messen in Gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Inleveractie van messen in Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 08 oktober 2021 09:05

Inleveractie van messen in Gemeente Meerssen
In de Week van de Veiligheid van 11-17 oktober doet de gemeente Meerssen mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Iedereen kan dan anoniem en straffeloos zijn mes inleveren. Daarmee dragen we met z'n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis.

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je minder snel een ruzie uit de weg. Je voelt je zelfverzekerder. In hoogoplopende ruzies leidt wapenbezit eerder tot het gebruik van een wapen. Als je wapen dan afgepakt wordt, kan het tegen je gebruikt worden. En als je er toch mee weet te steken, zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor het slachtoffer. Maar ook voor de dader zelf, omdat hij een strafblad krijgt.

Inleverpunten

Om het wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie, waar alle gemeenten zich bij kunnen aansluiten. Ook de gemeente Meerssen doet hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren. Zij kunnen hiervoor terecht bij het politiebureau in Valkenburg a/d Geul (Nieuweweg 24 in Valkenburg) of kijk op dropjeknife.nl voor andere inleverpunten. Je herkent ze als inleverpunt door de poster die op het raam geplakt is. Het inleveren gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat je bestraft wordt voor wapenbezit. Bij de inleverton ligt een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen ingeleverd heeft. Maar de grootste beloning is natuurlijk dat we ons steentje bijdragen aan een samenleving zonder wapens en geweld.

Bewustwording risico's wapens

De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op de risico's van wapenbezit met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind. Handvatten om dit gesprek aan te gaan zijn, vindt u hier.