Nieuwsbericht Informatiemarkt herbestemming Weerterhof en uitbreiding Weert 93

Publicatiedatum: 03 april 2018 12.25 uur

Bouwbedrijf Van de Ven en Yarden gaan Rijksmonument Weerterhof verbouwen en herbestemmen tot crematorium en kleinschalig uitvaartcentrum. In een eerder stadium hebben er informatiebijeenkomsten over het initiatief plaatsgevonden en heeft een inspraakprocedure plaatsgevonden. Om de realisatie van het project mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag met alle bijhorende stukken en de ontwerpvergunning liggen t/m 18 april 2018 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte van de gemeente Meerssen (Markt 50 Meerssen). Een afspraak maken kan via telefoon 14 043. U kunt tot 18 april 2018 ook zienswijzen indienen.

Weert 93

Maatschap Vrancken van agrarisch bedrijf Weert 93 heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan een uitbreiding van het agrarisch bedrijf met een aardappel- en werktuigenloods. De omgeving is over dit plan reeds eerder geïnformeerd op 6 september 2017. In het kader van de inspraakprocedure is het plan op punten aangepast. Op dit moment ligt het ontwerpwijzigingsplan met alle bijhorende stukken en het bijhorende ontwerpbesluit t/m 2 mei 2018 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte van de gemeente Meerssen (Markt 50 Meerssen). Een afspraak maken kan via telefoon 14 043. Het ontwerpwijzigingsplan voor Weert 93 is eveneens in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tot 2 mei 2018 ook zienswijzen indienen.

Officiële bekendmakingen

Beide procedures zijn aangekondigd in de Staatscourant en de gemeentelijke media (Gemeentepagina Weekblad de Geulbode en www.meerssen.nl).

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Beide initiatieven bevinden zich in het buitengebied van 'Weert'. De plannen liggen momenteel beiden ter inzage. Om deze reden hebben we besloten een gezamenlijke informatiemarkt te houden op woensdag 11 april 2018 in café/zaal de Vos, Vliegenstraat 56 in Bunde. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur gewoon binnenlopen. Tijdens deze informatiemarkt informeren wij u over de plannen en is er uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl