Gemeente Meerssen | Informatiebijeenkomst voor omwonenden en gebruikers project In ’t Riet

Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst voor omwonenden en gebruikers project In ’t Riet

Gepubliceerd op: 26 augustus 2020 10:35

In 't Riet
Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies.

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan In 't Riet heeft in 2019 ter inzage gelegen. De gemeente ontving een aantal zienswijzen naar aanleiding van dit ontwerp. Omdat zowel de gemeente als Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, hebben we het plan op meerdere punten aangepast om daar waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. Hierdoor hebben wij de vaststelling van het bestemmingsplan enige tijd moeten doorschuiven.

Behandeling in gemeenteraad

De behandeling van het bestemmingsplan In 't Riet vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2020. Een aankondiging van de raadsvergadering treft u te zijner tijd aan op de Gemeentepagina in weekblad De Geulbode, op www.meerssen.nl en in onze digitale nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst

Nog vóór deze raadsvergadering plaatsvindt plannen wij op 17 september een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en gebruikers van het project In 't Riet. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen besluiten wij of we in overeenstemming met de richtlijnen van de RIVM een fysieke samenkomst houden, of dat we een online bijeenkomst houden.