Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst uitvoering verkeersbesluit snelfietsroute

Publicatiedatum: 16 februari 2018 10.20 uur

Snelfietsroute
Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden, werkt Maastricht Bereikbaar samen met andere organisaties aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Daarom is gestart met het project Snelle fietsroute Sittard-Maastricht. De eerste fase richt zich op het realiseren van het fietstraject in de gemeenten Meerssen en Beek.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 besloten om mee te werken aan het verbeteren van de fietsveiligheid op de Vliegveldweg in Meerssen en op de drie rotondes Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis.

Verkeersbesluit

De verkeersmaatregelen die genomen worden, staan in het verkeersbesluit dat door het college op 25 augustus 2017 is vastgesteld. Dit verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen vanaf 31 augustus t/m 11 oktober 2017. De uitvoering begint vanaf maart 2018.

Informatiebijeenkomst 21 februari 2018

Om omwonenden en overige belangstellenden te informeren over de uitvoering van het verkeersbesluit is er een informatiebijeenkomst op woensdag 21 februari 2018 in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. Zij hebben hiervoor begin februari per bewonersbrief een uitnodiging ontvangen.

Tijdens de informatieavond vertellen we meer over het werk, de bereikbaarheid en herinrichting van de drie rotondes en de Vliegveldweg. De bijeenkomst in gemeenschapshuis De Stip begint om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur.

Graag aanmelden

We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt via het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) of via een mail naar info@meerssen.nl . U bent van harte welkom.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het KCC, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.