Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst uitbreiding agrarisch bedrijf Weert

Publicatiedatum: 23 augustus 2017 13.15 uur

Bewonersbijeenkomst stock
De gemeente Meerssen is in overleg met de eigenaar over de uitbreiding van het agrarisch bedrijf gelegen aan Weert 93. Het bestemmingsplan Buitengebied biedt de mogelijkheid om het bedrijf uit te breiden. Hiervoor moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De eigenaar heeft een plan ingediend voor de uitbreiding en met name ook voor de landschappelijke inpassing.

Informatiebijeenkomst

Voordat het college van B&W een definitief besluit neemt over het opstarten van de vervolgprocedure, willen eigenaar en gemeente omwonenden en belanghebbenden over de plannen informeren en de gelegenheid geven om vragen te stellen. De informatiebijeenkomst is op woensdag 6 september 2017. Aanvang 19.00 uur in Café de Vos, Vliegenstraat 56 in Bunde. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Vervolgprocedure

Na het definitief besluit over het opstarten van de planologische vervolgprocedure door het college van B&W, gaat het plan voor advies naar de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Daarna wordt het plan voor inpassing in het bestemmingsplan door het gemeentebestuur ter inzage gelegd. Eenieder heeft vervolgens de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier te zijner tijd meer over op de gemeentepagina's van weekblad de Geulbode en op deze website. Na afronding van de planologische procedure kan de eigenaar een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Ook dit wordt te zijner tijd bekendgemaakt op de gemeentepagina's.

Heeft u vragen?

Neem contact op met het Klant Contact Centrum en vraag naar Jaap Zomerplaag of Bart Heffels. Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wilt u informatie over uw gemeente automatisch in uw mailbox ontvangen? Abonneert u zich dan hier op onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.