Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst Herbestemming Vliegenstraat 50 in Bunde

Publicatiedatum: 07 december 2015 11.20 uur

De gemeente Meerssen heeft een principeverzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een fitnesscentrum en een praktijk voor fysiotherapie in het pand Vliegenstraat 50 te Bunde. Initiatiefnemers zijn Anytime Fitness en Centrum voor Fysiotherapie Meerssen.

Ongetitelde afbeelding, 07-12-2015 11:25:49

Het betreffende pand is vrijgekomen door de verhuizing van de Albert Heijn-supermarkt naar de nieuwe locatie aan de Sint Rochusstraat. Op grond van de beheersverordening Kernen heeft het pand de bestemming Centrum. Om de vestiging van een fitnesscentrum mogelijk te maken, zijn een herziening of afwijking van de beheersverordening en een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Anytime Fitness werkt met een 24 uursconcept. Dit betekent dat klanten 24 uur per dag toegang hebben tot de fitnessruimte. Het fitnesscentrum en de praktijk voor fysiotherapie worden gehuisvest op de begane grond en in de kelderruimte. De verdieping blijft in gebruik als woonruimte.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Voordat het gemeentebestuur een definitief besluit neemt over het principeverzoek wil het college van burgemeester en wethouders omwonenden en belanghebbenden nader informeren over de voorgenomen plannen en te volgen procedure. Daarbij is er tevens gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wij nodigen u daarom graag uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 14 december 2015. Aanvang 19.00 uur in Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. De bijeenkomst duurt tot ca. 21.30 uur.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC). Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.