Nieuwsbericht Informatieavond kandidaat-raadsleden in het bestuurscentrum

Publicatiedatum: 20 februari 2018 15.55 uur

Op woensdag 21 maart aanstaande kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In onze gemeente doen 6 partijen mee aan de verkiezingen. In totaal zijn dit 89 kandidaten. Uiteindelijk vormen 17 personen de nieuwe gemeenteraad van Meerssen.

Inwerktraject

Deze keer starten we in een vroeg stadium met het inwerktraject van (kandidaat-)raadsleden. Voor dit doel werden alle kandidaat-raadsleden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandagavond 19 februari in het bestuurscentrum. Tijdens de bijeenkomst maakten de kandidaten op informele wijze kennis met elkaar en de gemeentelijke organisatie.

Infobijeenkomst kandidaat-raadsleden - welkom
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heet alle aanwezigen van harte welkom in het bestuurscentrum

Kijkje achter de schermen

Als je het bestuurscentrum bezoekt, kom je vaak niet verder dan de centrale balie / het KCC. De kandidaat-raadsleden kregen nu echter een uniek kijkje achter de schermen. De groep aanwezigen werd opgedeeld in drie deelgroepen die achtereenvolgens drie presentaties bezochten over de interne organisatie. De presentaties werden verzorgd door diverse ambtenaren, afdelingshoofden, gemeentesecretaris, griffiebureau en de burgemeester.

Infobijeenkomst kandidaat-raadsleden - Randy

De infoavond werd georganiseerd door het griffiebureau van de gemeente Meerssen.
Griffiemedewerker Randy Wanten loodst de kandidaat-raadsleden bij aanvang van de bijeenkomst door het programma.

Presentaties

In de centrale ruimte van het Klant Contact Centrum kregen de kandidaten toelichting op de werkzaamheden in het Klant Contact Centrum en de acties die met betrekking tot de gemeentelijke (digitale) dienstverlening op stapel staan voor de komende tijd. Daarnaast gaf het Sociaal Team een toelichting op de werkzaamheden van het team Jeugdzorg en team Wmo.

Infobijeenkomst kandidaat-raadsleden - KCC

In het bedrijfsrestaurant werd een presentatie gehouden over de gemeentelijke organisatie. De afdelingen Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering gaven een kijkje in de keuken van hun werkzaamheden.

Infobijeenkomst kandidaat-raadsleden - bedrijfsrestaurant

Presentatie in het bedrijfsrestaurant...

Tot slot kregen de aanwezigen in de prachtige monumentale Collegeruimte meer informatie over de verschillende bestuursorganen, de posities, de verbanden en de routing van raadsstukken. Hierbij kon een kijkje in de kamers van de wethouders, gemeentesecretaris en de burgemeester natuurlijk niet ontbreken.

Infobijeenkomst kandidaat-raadsleden - collegekamer

In de Collegeruimte ...

Infobijeenkomst kandidaat-raadsleden - kamer gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris / algemeen directeur Jacques Eurlings toont op zijn kamer het boek waarin sinds 1984 de burgemeester en wethouders voor hun aanwezigheid tekenen voorafgaande aan een collegevergadering.

Infobijeenkomst kandidaat-raadsleden - kamer burgemeester

Een kijkje in de kamer van onze burgemeester. Ze geeft kort toelichting op haar werk en vertelt bovendien een interessant verhaal over de burgemeestersketen.

Afsluiting

Ter afsluiting van de gemoedelijke avond werd samen het glas geheven op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018.

Wilt u meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen?

Raadpleeg dan onze speciale verkiezingspagina voor meer informatie.