Nieuwsbericht In gesprek met Fabiënne Nijsten: publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Publicatiedatum: 17 november 2017 12.10 uur

Water in balans

Water in Balans: tijd voor actie

Het veranderend klimaat komt sneller dan gedacht. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van problemen door het veranderend klimaat. Het is tijd voor actie. Maar dit kan het waterschap niet alleen. De maatregelen worden bedacht, gerealiseerd en beheerd in samenwerking met de omgeving. Met betrokken instanties en met de inwoners. 

Enorme hoosbuien

De afgelopen jaren zorgden enorme hoosbuien ook in de gemeente Meerssen voor enorme wateroverlast. Onze gemeente is daarom door het waterschap aangewezen als pilotgebied.

Wateroverlast

Publieksbijeenkomst: sámen tegen wateroverlast

Na een inspirerende eerste bijeenkomst in juni van dit jaar nodigen wij onze inwoners en andere betrokkenen graag uit voor een tweede publieksbijeenkomst. Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg en andere betrokken organisaties praten u bij over de stand van zaken rondom de aanpak van deze vorm van (acute) wateroverlast.

De publieksbijeenkomst vindt plaats:

Dinsdag 21 november 2017
Gemeenschapshuis De Stip
Pastoor Dominicus Hexstraat 10 Meerssen
Van 19.30 tot ca. 21.30 uur

U bent van harte welkom!

Iedereen is van harte welkom. Om mee te praten, om te luisteren, maar vooral: om samen de schouders te zetten onder het voorkomen van steeds extremere wateroverlast. Wij allemaal kunnen ons steentje bijdragen. In het bijzonder inwoners van Ulestraten en Meerssen worden opgeroepen om te komen. Aanmelden is niet nodig.

In gesprek met Fabiënne Nijsten

De presentatie van de publieksbijeenkomst is in handen van Fabiënne Nijsten. Zij gaat met de aanwezigen in gesprek: wat kunnen de samenwerkende instanties doen, maar ook: wat kunnen mensen zelf doen ter voorkoming van (acute) wateroverlast.

Heeft u vragen over de bijeenkomst?

Stuur een mailtje naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.

Meer informatie nodig?

Ga naar www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans