Nieuwsbericht In de loop van de dag: stevige onweersbuien verwacht

Publicatiedatum: 29 mei 2018 15.40 uur

Wateroverlast 22 mei 2018
Vandaag worden weer stevige onweersbuien verwacht met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Gemeente Meerssen en Waterschap Limburg houden de situatie nauwlettend in de gaten en hebben waar mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen.

Ben voorbereid

Omdat vooraf niet altijd duidelijk is waar precies overlast zal ontstaan, is het zaak dat inwoners van mogelijke overlastgebieden zelf voorzorgmaatregelen treffen.

Houd de weersvoorspellingen goed in de gaten!

Enkele adviezen bij wateroverlast

Mochten er weer extreme buien vallen, dan vindt u onderstaand enkele adviezen:

 • Als het water komt, gebruik zandzakken en vuilniszakken om deuren, garagepoorten, keldergaten, ontluchtingsroosters etc te barricaderen. 

  Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijv. zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde e.d. 
  Tijdens kantooruren kunt u (na telefonische afspraak: tel. 14 043) gratis zandzakken ophalen bij het Gemeentelager aan de Tunnelweg 1-3 in Meerssen. De zakken moeten ter plekke zelf worden gevuld. Zolang de voorraad strekt!

 • Trek de roosters open van de kolken langs de weg (putjes langs de stoeprand). Deze kunnen door plantmateriaal verstopt raken. Let op! Sluit na de bui de roosters weer.
 • Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats. Ga niet rijden door een ondergelopen straat.
 • Loop / fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar.
 • Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdund rioolwater met uitwerpselen.
 • Rijd niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die een woning kan binnenstromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan uw auto oploopt.
 • Verplaats geen wegafzettingen. Auto's die na u komen, kunnen de afzetting dan missen - met alle gevolgen van dien.

Adviezen voor grondgebruikers

 • Trek dichtgeslagen perceelgedeelten los, zodat de bodem weer water kan opnemen
 • Zorg ervoor dat afstromend hemelwater in waterschapsbuffers terecht kan komen
 • Check uw land op stroombanen en probeer deze waar mogelijk te onderbreken om benedenstrooms schade te voorkomen (bijvoorbeeld door het plaatsen van strobalen in stroombanen of het maken van dammen.

Meldpunt wateroverlast openbare ruimte

Voor meldingen over wateroverlast in de openbare ruimte, omgevallen bomen, afgebroken takken, modderoverlast etc. bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum:

Telefoon 14 043 (24 uur per dag! Na kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de meldcentrale)
U kunt uw melding ook mailen naarinfo@meerssen.nl

Let op: omdat er bij wateroverlast veel meldingen binnenkomen, is het mogelijk dat u langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast bij particuliere woningen en eigendommen

U kunt ook de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. elektriciteit).

Meer informatie

Bij acute spoed (gevaar): bel 1-1-2, daar redt u levens mee!
Overige gevallen: bel 088-0619200

Schademeldingen aan uw eigendommen

Voor schademeldingen aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie

Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Raadpleeg ook de folder Wateroverlast.