Gemeente Meerssen | In aanloop naar de verkiezingen: op bezoek bij de afdeling Burgerzaken

Nieuwsbericht In aanloop naar de verkiezingen: op bezoek bij de afdeling Burgerzaken

Gepubliceerd op: 16 februari 2022 13:00

Verkiezingen: Sylvia en Rachelle 2
Sylvia Lemmens en Rachelle van der Ven werken allebei voor de afdeling Burgerzaken. Rachelle zat tot voor kort aan de balie in het KCC, maar werkt nu mee bij de backoffice. De plek waar Sylvia al sinds 1989 werkt. Beiden zijn de betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Voor Rachelle de eerste keer, voor Sylvia 'de zoveelste'. Hoe beleven zij de voorbereidingen?

Vanaf de zomer

Op een normale werkdag zijn de twee voornamelijk bezig met de niet-alledaagse vragen die bij Burgerzaken binnenkomen. "Zoals een verhuisaangifte van iemand die vanuit het buitenland naar Meerssen komt", legt Rachelle uit. "Dat is net iets ingewikkelder dan een 'gewone' verhuizing." Daarnaast zijn ze allebei lid van de Werkgroep Verkiezingen. "Voor ons beginnen de voorbereidingen al in de zomer", vertelt Sylvia. "Vooral in de laatste maanden voor de verkiezingen zijn we er dagelijks mee bezig."

Wie, wat, wanneer?

Wat moet er dan al in de zomer gebeuren? "Dat wist ik eerst ook niet, maar in die maanden moeten we bijvoorbeeld van alles bestellen zoals de stempotloden, schoonmaakdoekjes, kuchschermen", zegt Rachelle. Sylvia vult aan: "We krijgen een verkiezingskalender van de landelijke organisatie die dit voor gemeentes maakt. Daar maken wij een interne kalender van, specifiek voor de Meerssense situatie. Hierin staat precies wie wat wanneer moet doen. Iedereen heeft zo zijn taak en verantwoordelijkheid." In de zomer worden ook de locaties benaderd voor de stemlokalen. "Dan gaan immers ook sportclubs en verenigingen hun planning maken. Dus daar moet je op tijd bij zijn", weet Sylvia. "En de coronamaatregelen zorgen voor een extra uitdaging."

Lijsten

Naast de praktische zaken is de werkgroep bezig met het nodige papierwerk. Er moest bijvoorbeeld een kiesbestand gemaakt worden. Dat is de lijst met namen van de mensen die mogen stemmen. Parallel daaraan moest de kandidatenlijst gemaakt worden, van de mensen waarop gestemd kan worden. Rachelle: "Voor die kandidatenlijst leveren de politieke partijen alle informatie aan. Een landelijk softwareprogramma maakt daar een lijst van die wij allereerst controleren. Dan wordt er een officieel proces-verbaal opgemaakt. Tijdens de besloten zitting met de burgemeester wordt daarna alles nogmaals gecheckt. Vervolgens is er een openbare zitting, zodat ook inwoners het kunnen inzien. Als laatste volgt de bekendmaking." Dan kan alles naar de drukker. "En die heeft ook een deadline, dus daar moeten we weer rekening mee houden in de planning."

Tijden veranderen

Na tientallen jaren heeft Sylvia heel wat verkiezingen meegeorganiseerd. Ze zag veel veranderen. "Vroeger kon je tot 19.00 uur stemmen. Daarna begon het handmatige tellen, dat wel zo'n drie uur kon duren. Toen kwam de stemmachine en was de uitslag met één druk op de knop bekend. Daardoor werd de sluitingstijd opgeschoven naar 21.00 uur. Zoals we allemaal weten ging de stemmachine op de schroothoop, maar die eindtijd is nooit aangepast. Na het handmatig tellen moeten wij de uitslagen nog in het systeem invoeren. Dat doen we op woensdagavond. Ook al zijn we dan tot na middernacht bezig. Het is dan tenminste wel af."

De eerste keer

Voor Rachelle is dit de eerste keer. "Ik had niet gedacht dat er zoveel werk bij kwam kijken. Hele bestellijsten doorlopen, plattegronden maken van de stemlokalen en kacheltjes regelen voor de stembureauleden." Het mooiste vindt ze de manier waarop het team samenwerkt. "We zijn perfect op elkaar ingespeeld. Iedereen heeft zijn of haar taak, collega's staan voor elkaar klaar. Dat is geweldig om te zien. Soms hapert de software wat, dat had ik niet verwacht. Maar ook dat vangen we samen op, zodat het uiteindelijk allemaal goed komt."

Elke stem telt

Over een maand is het dan zover: de verkiezingsdag. "Ik kijk altijd uit naar de uitslagen", vertelt Sylvia. "Als inwoner van Meerssen ben ik natuurlijk benieuwd welke kant we opgaan de komende vier jaar." Er wordt alles aan gedaan om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Rachelle: "Op maandag en dinsdag kan al op sommige plekken gestemd worden, elke kern heeft sowieso één stemlokaal en we hebben een mobiel stemlokaal voor de drie verzorgingstehuizen." Sylvia heeft nog een laatste oproep: "Als iemand u heeft gemachtigd om te stemmen, moet u deze stem altijd tegelijkertijd uitbrengen met uw eigen stem. Dus neem beide stempassen mee. En ga vooral stemmen. Want elke stem telt!"

Meer informatie? Kijk op www.meerssen.nl/gemeenteraadsverkiezingen