Nieuwsbericht In 2019-2020 moderne brede school Stella Maris in Meerssen

Publicatiedatum: 04 april 2018 11.30 uur

Het voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg beweegt! Het Stella Maris College werkt geruime tijd aan een gedegen ontwikkeling van het onderwijs. Gepersonaliseerd en passend bij de behoeften van iedere leerling. In samenwerking met gemeente Meerssen kijkt LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) naar huisvesting die past bij het onderwijs van nu én die ruimte biedt aan het groeiend aantal leerlingen van deze school. De locatie van het Stella Maris College in Meerssen wordt momenteel verbouwd om de ambities te realiseren. Deze unilocatie biedt vanaf schooljaar 2019-2020 plaats aan zowel vmbo-, als havo/vwo-leerlingen. Hiermee heeft gemeente Meerssen een moderne, brede school voor voortgezet onderwijs.

Leerlingen samen

Om het gepersonaliseerde onderwijs nog beter vorm te geven, is het belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk samen op één locatie komen. Nu zijn de leerlingen van het vmbo gevestigd in Valkenburg aan de Geul en zijn de leerlingen van het havo/vwo in Meerssen gevestigd. Gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Meerssen en LVO, waar het Stella Maris College onderdeel van uitmaakt, hebben afspraken gemaakt om de leerlingen in fases van locatie Valkenburg te verenigen met de leerlingen in Meerssen.

Planning

Onlangs is de planning afgestemd tussen gemeente Meerssen en LVO. In schooljaar 2018/2019 verandert er nog niets voor de leerlingen. In de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 gaan de vmbo-leerlingen uit Valkenburg in twee cohorten over naar de locatie in Meerssen. Hierdoor heeft het Stella Maris College extra tijd om de overkomst goed voor te bereiden.

Verbouwing

Om alle leerlingen onder te kunnen brengen in het gebouw in Meerssen wordt het gebouw uitgebreid. Ook wordt het gebouw van binnen flink aangepast, zodat het geschikt is voor de onderwijsvernieuwing waar het Stella Maris College mee bezig is.Stella Maris College - logo
      Sfeervol Meerssen - logo