Nieuwsbericht Illegaal afsteken van vuurwerk

Publicatiedatum: 29 december 2015 13.20 uur

Het einde van het jaar nadert. Samen tellen we af naar 2016. Een tijd waar we samen de beste wensen uitwisselen voor een gezond en gelukkig nieuw jaar. De jaarwisseling zorgt elk jaar voor veel gezelligheid. Helaas vindt er elk jaar ook overlast plaats door (te vroeg afgestoken) vuurwerk.

Wanneer mag u vuurwerk afsteken?

Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een diepgewortelde traditie in Nederland. Het illegaal en/of vroegtijdig afsteken van vuurwerk zorgt echter voor overlast. U mag vuurwerk afsteken tussen donderdag 31 december 2015 18.00 uur en 1 januari 2016 02.00 uur.

Overlast

Ook dit jaar ontvangt de gemeente Meerssen regelmatig meldingen over vuurwerkoverlast. Met name in het gebied rond het Proosdijpark en rond de kerk Sint Joseph Arbeider. In het park gold tot begin november een samenscholingsverbod. Dit verbod is echter niet verlengd, omdat hier toen geen aanleiding voor was.

Intensievere controles

Naar aanleiding van de meldingen is in samenwerking met de politie besloten dat in de dagen rond de jaarwisseling extra wordt gecontroleerd op het afsteken van vuurwerk. Dat betekent dat de politie en de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) een extra oogje in het zeil houden en vaker zullen controleren. Als u buiten de toegestane tijd vuurwerk afsteekt, riskeert u een boete of een verwijzing naar bureau HALT.

Laten we samen zorgen voor een mooie jaarwisseling!
Wij wensen u een gezond, gelukkig & veilig 2016!

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
www.halt.nl