Gemeente Meerssen | Ik kan mijn aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet betalen. Wat nu?

Nieuwsbericht Ik kan mijn aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet betalen. Wat nu?

Gepubliceerd op: 28 februari 2023 11:00

Afgelopen week ontvingen inwoners en ondernemers in de gemeente Meerssen de aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in de brievenbus of digitaal in jouw berichtenbox als je je hebt aangemeld voor MijnOverheid. Je ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. Wat nu als je het bedrag niet kunt betalen?

Kwijtschelding

Het is mogelijk om voor bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. Dat betekent dat je het bedrag niet hoeft te betalen. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de hoogte van je inkomen en je vermogen. Je vermogen bepalen we door:

  • Je bank- en spaartegoed
  • Of je een eigen woning met overwaarde heeft
  • Of je een auto of ander gemotoriseerd voertuig bezit met een waarde van meer dan € 3.350,-

Het bedrag dat je als energietoeslag hebt ontvangen, tellen we niet mee bij de berekening van je vermogen.

Meer vermogen

Gemeenten en Waterschappen mogen vanaf 2023 een ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding van belastingen hanteren. Om te beoordelen of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt eerst nagegaan of je het bedrag van de aanslag uit je beschikbare vermogen kunt betalen. Het kan dus zijn dat je door deze verhoging nu wel (gedeeltelijke) kwijtschelding ontvangt, terwijl je daar in het verleden geen recht op had.

Vragenlijst

Gebruik deze vragenlijst om te controleren of het voor u zinvol is om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtschelding aanvragen

je kunt op twee manieren kwijtschelding aanvragen:

  • Digitaal via de website van BsGW.
    Hier vul je de gevraagde gegevens in. BsGW bekijkt of je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Je ontvangt hierover binnen 12 weken per post een antwoord.
  • Schriftelijk via een formulier
    Dit vraagt je telefonisch aan bij BsGW via 088-8420420. Je ontvangt het formulier vervolgens per post thuis. Vul het formulier volledig in en stuur het terug met de gevraagde specificaties. Zonder deze stukken kan BsGW jouw aanvraag niet in behandeling nemen.

Betalingsregeling

Kom je niet voor kwijtschelding in aanmerking en heb je toch moeite om de aanslag te betalen? Bel dan met BsGW via 088-8420420. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld via een betalingsregeling.