Nieuwsbericht Hoge Koninklijke Onderscheiding voor Professor dr. Harry Steinbusch uit Bunde

Publicatiedatum: 09 februari 2018 13.00 uur

Op vrijdag 9 februari 2018 is professor dr. Harry Steinbusch uit Bunde benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten - van zeer exceptionele aard - voor de samenleving. De uitreiking van deze oudste Koninklijke Onderscheiding vond plaats tijdens het internationale symposium 'New Mood Revival Meeting: Depression in the heart of neurodegenerative diseases'. Dit symposium vond op 8 en 9 februari 2018 plaats bij Universiteit Maastricht. Professor dr. Steinbusch ontving de versierselen uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz.

 

Steinbusch, prof. dr Harry

Foto: Appie Derks | MUMC 

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Professor dr. Steinbusch was hoogleraar Cellulaire Neurowetenschappen aan de faculteit Health, Medicine and Life Sciences aan Universiteit Maastricht van 1994 tot zijn emeritaat begin 2017. Hij verwierf een buitengewone positie als internationaal leider op het gebied van de neuroscience, het vakgebied van de neuroanatomie, de werking van ziekteprocessen in de hersenen van de mens én heeft bijgedragen aan de nationaal en internationaal erkende positie van Universiteit Maastricht op dit vakgebied. Zijn inzet op dit terrein wordt onderstreept door het grote aantal publicaties dat op zijn naam staat en het grote aantal promovendi dat Harry Steinbusch heeft begeleid en nog begeleidt.

EURON

Met de oprichting van de European Graduate School of Neurosciences (EURON) in 1995 droeg professor dr. Steinbusch bij aan een internationale opleiding voor toponderzoekers. Met de oprichting van het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Chemical Neuroanatomy in 1992 realiseerde hij een platform voor publicatie en discussie.

Verdere (internationale) activiteiten

Professor dr. Harry Steinbusch bekleedde diverse directeurschappen, zoals bij de International Alzheimer Foundation in Nederland, België en Duitsland (2002-2010). Hij was directeur van het Institute Brain & Behaviour van Universiteit Maastricht (2003-2007) en directeur van de School for Mental Health and Neuroscience van Universiteit Maastricht (1992-2013).

Daarnaast ontplooit/ontplooide hij diverse al dan niet beroepsgerelateerde nevenactiviteiten, zoals wetenschappelijk adviseur en facilitator van het Gouverneur Kremers Centrum, overheidsadviseur in Sri Lanka, fellow of the Indian Society of Neuroscience, lid van de commissie China van de KNAW, lid van de Evaluatiecommissie van de Russian Academy of Sciences en de Finnish Academy of Sciences. Sinds 2014 is hij correspondent van de Real Academia de Medicina de Murcia in Spanje.

De decorandus is lid van de Society of Neuroscience, de Federation of Neuroscience Society, de International Serotonin Club, de Neuroscience European Concerted Action on Transplantation and Repair (NECTAR) en de International Cajal Club in de USA.