Gemeente Meerssen | Hoge Koninklijke Onderscheiding voor professor dr. Harry Crijns uit Meerssen

Nieuwsbericht Hoge Koninklijke Onderscheiding voor professor dr. Harry Crijns uit Meerssen

Gepubliceerd op: 26 november 2020 18:45

Op donderdag 26 november 2020 is de heer professor dr. Harry Crijns uit Meerssen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten - van zeer exceptionele aard - voor de samenleving.

Koninklijk Onderscheiding professor dr. Harry Crijns
Foto: Diana Berdun Mingo

De uitreiking van een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden vond plaats tijdens het internationale minisymposium bij gelegenheid van zijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Professor dr. Harry Crijns ontving de versierselen uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz. In verband met de coronamaatregelen speldde de echtgenote hem de onderscheiding op.

Van harte proficiat!

Cardiologie

Decorandus studeerde in 1981 af als arts aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1987 is hij cardioloog met als specialisatie hartritmestoornissen. In 2001 werd professor dr. Harry Crijns benoemd tot hoogleraar Cardiologie Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Nog voor professor Crijns als afdelingshoofd van de afdeling Cardiologie aan het MUMC aan de slag ging, had hij al een solide reputatie opgebouwd op het gebied van de aanpak van hartritmestoornissen, in het bijzonder AF. Het MUMC, dat destijds bij de aanstelling van professor dr. Crijns een internationale reputatie op het gebied van kamertachycardie (VT) kende, wist zich met de komst van betrokkene op zowel het VT- als het AF-vlak verder te ontwikkelen. Professor dr. Crijns kreeg alle ruimte om de aanwezige expertise op VT-vlak verder te laten groeien. Tegelijkertijd creëerde hij de noodzakelijke ruimte om ook in Maastricht hoogwaardige AF-zorg in combinatie met klinisch-wetenschappelijk onderzoek op te starten.

Maar hij koos niet alleen voor ritmestoornissen. Ook schiep hij de noodzakelijke randvoorwaarden voor het initiëren van zorg en onderzoek op het gebied van hartfalen. Reeds toen al had hij een eerste notie dat ritmestoornissen en hartfalen twee zijden van een en dezelfde medaille waren. Na een langdurig onderzoek trad hij in 2019 met dit concept naar buiten.

Koninklijk Onderscheiding professor dr. Harry Crijns
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz tijdens haar speech voor professor dr. Harry Crijns
Foto: Diana Berdun Mingo

Vernieuwingsdrang

Betrokkene staat bekend om zijn vernieuwingsdrang. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van nieuwe cardiale sub specialismen zoals 'Electrical Heart Failure'. Hij heeft voor een postacademisch opleidingsprogramma voor cardiologen het Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM) geïnitieerd. DAS-CAM heeft ook de UM ten aanzien van postacademisch medisch-wetenschappelijk onderwijs een flinke voorsprong gegeven. Succesvolle afronding van de studie leidt tot een diploma "Diploma of Advanced Studies", uitgereikt door de UM. Dit feit in combinatie met het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden maken DAS-CAM uniek. De opleiding onderstreept de sterke reputatie van de Universiteit Maastricht en zorgt ervoor dat de UM gezien mag worden als een Europese hotspot op het gebied van Cadiovascular Medicine.

Verdere (internationale) activiteiten

Professor dr. Crijns is redactielid en reviewer van diverse internationale vakbladen zoals PACE, Hellenic Journal of Cardiology en het American Journal of Cardiology. Hij begeleidde/co-promootte tot op heden 45 promovendi en hij heeft 728 publicaties op zijn naam staan.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij een groot aantal nevenactiviteiten: Als voorzitter van het Concilium van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC), lid van de Wetenschappelijke Advies Raad, lid van de adviescommissie 'Beter behandelen hartfalen en hartritmestoornissen, voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van de Hartstichting. Daarnaast was hij in totaal bij twaalf onderzoeksprojecten betrokken bij de opzet en uitvoering.

Hij vervult/vervulde diverse bestuurlijke functies bij de European Society of Cardiology & European Heart Rhythm Association en bestuurslid van de Stichting Hartsvrienden RESCAR. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen van de research op het gebied van en het geven van voorlichting over hart- en vaatziekten. Hij is bestuurslid van het Hein Wellens Fonds.

Hij is lid van de Fondsenwervende Commissie Hart- en Vaatziekten Health Foundation Limburg. Professor dr. Crijns bouwt in Limburg actief mee aan een community van veelal (ex-)patiënten rondom hart- en vaatziekten. Zo was hij nauw betrokken bij het opzetten en tot uitvoer brengen van de campagne 'Mijn Limburgs Hart', waar aandacht wordt gevraagd voor mensen die een plotse hartstilstand hebben overleefd. Ook speelt hij een belangrijke rol in het wandelevenement 'Loop met je dokter'. Hij geeft hiermee het voorbeeld hoe je in je vrije weekend op een andere manier dan in een spreekkamer contact kunt hebben met (ex-)patiënten en hun familie/vrienden.

Daarnaast is hij bestuurslid/voorzitter van talloze organisaties in binnen-en buitenland.

Koninklijk Onderscheiding professor dr. Harry Crijns
Foto: Diana Berdun Mingo

Pionier

Professor dr. H. Crijns heeft een pionierende rol vervuld binnen zijn vakgebied zowel op nationaal als internationaal niveau en hij heeft innovatief wetenschappelijk onderzoek verricht. Hij heeft nieuwe succesvolle behandelmethoden ontwikkeld, een grote hoeveelheid nationaal en internationaal gewaardeerde publicaties op zijn naam staan en zijn kennis aan vele promovendi doorgegeven. Professor dr. Harry Crijns heeft op uitstekende wijze werkzaamheden verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat.