Gemeente Meerssen | Hoge energieprijzen: wat doet de gemeente om te ondersteunen?

Nieuwsbericht Hoge energieprijzen: wat doet de gemeente om te ondersteunen?

Gepubliceerd op: 30 september 2022 09:05

Stijgende energieprijzen (shutterstock)
De prijzen van elektriciteit en gas zijn enorm hard gestegen. Dit zorg voor onzekere tijden en zorgen bij veel inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Het baart ook ons zorgen. Daarom proberen we te ondersteunen waar het kan. In dit artikel leest u meer hierover.

Prijsplafond energieprijzen

Het kabinet biedt verlichting op de energierekeningen van huishoudens door een prijsplafond in te stellen voor gas en elektriciteit. De regeling wordt nog uitgewerkt, maar het is de bedoeling dat deze vanaf 1 januari ingaat. Vanaf 1 november probeert het kabinet al verlichting te bieden met een vergelijkbare tussenvariant. Het voorstel van het kabinet:

  • De prijs voor gas wordt € 1,50 per m3 voor de eerste 1.200 m3 die u op jaarbasis gebruikt. Wanneer u meer gas gebruikt, betaalt u boven deze grens weer de marktprijs.
  • De prijs voor elektriciteit wordt € 0,70 per kWh voor de eerste 2.400 KWh die u op jaarbasis gebruikt. Wanneer u meer elektriciteit gebruikt, betaalt u de marktprijs.

Wilt u weten hoeveel u bespaart op uw energierekening door het prijsplafond? Dit kunt u berekenen via https://www.berekenhet.nl/wonen/prijsplafond-energie.html#calctop.

Landelijk wordt er ook gewerkt aan een noodfonds. Zodra hier meer bekend over is, leest u dat in onze gemeentelijke media

Energietoeslag

Afgelopen jaar werd al de Energietoeslag ingevoegd. Deze toeslag is een tegemoetkoming waarmee het kabinet inwoners met een lager inkomen wil helpen bij de hoge energiekosten. Meer informatie over het aanvragen hiervan vindt u op www.socialezaken-mh.nl. Ook volgend jaar wordt weer een energietoeslag uitgegeven. Denkt u in aanmerking te komen hiervoor, dien dan een aanvraag in!

Besparen op energie

Helaas worden met deze maatregelen niet alle prijsstijgingen gecompenseerd. Besparen op energie wordt daardoor nu dubbel zo belangrijk. De cv ketel en graadje lager zetten en alleen de ruimtes verwarmen waar je bent, kan al een hoop schelen.

Energiecoaches voor huishoudens in energiearmoede

We gaan ook aan de slag met energiecoaches. Zij gaan bij inwoners langs die een te hoge energierekening hebben ten opzicht van hun inkomen. Samen worden kleine energiebesparende maatregelen besteld. Dit moet het aanstaande stookseizoen al verlichting bieden.

De energiecoaches gaan vooralsnog alleen langs bij huishoudens die met energiearmoede te maken hebben. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen, krijgen hierover bericht. De coaches worden betaald uit een specifieke uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt. Mocht de regeling worden uitgebreid, dan informeren wij u hier uiteraard over.

Energiescans voor MKB en verenigingen

MKB'ers en verenigingen met een eigen pand (dus géén gemeentelijk gebouw) kunnen gebruikmaken van de gratis energiescans van Stichting Duurzaam Meerssen. Meer informatie: www.stichtingduurzaammeerssen.nl.

Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen

Wij voeren op dit moment een onderzoek uit naar energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen. Aan de hands van energiescans bekijken we welke verduurzamingsmaatregelen we kunnen nemen.

Noodfonds sportverenigingen

Het NOC NSF heeft het kabinet opgeroepen een noodfonds in te stellen voor sportverenigingen. Meer hierover leest u hier: https://nocnsf.nl/media/2488/impact-covid-19-op-de-sport-in-nederland.pdf

Budgetcoach: als u in financiële problemen komt

Raakt u in de financiële problemen door de hogere energierekening? Iedere dinsdag van 09.00-12.00 uur kunt u terecht bij de budgetcoach van Krediet Bank Limburg (KBL) in het gemeentehuis (Markt 50 in Meerssen). Dat kan op afspraak via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. U kunt ook gewoon binnenlopen, maar dan moet u misschien wel even wachten. Mensen met een afspraak gaan voor.