Gemeente Meerssen | Hoe zit het met de boom bij de Joodse begraafplaats?

Nieuwsbericht Hoe zit het met de boom bij de Joodse begraafplaats?

Gepubliceerd op: 30 november 2022 08:50

Op de Joodse begraafplaats bij Tussen de Bruggen in Rothem is door de watersnoodramp tijdens de zomer van 2021 een grote boom omgevallen die stond op het aangrenzend perceel. Deze moet verwijderd worden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) -de eigenaar van de Joodse begraafplaats- in samenspraak met de gemeente Meerssen. Dit heeft echter meer voeten in aarde dan in het begin werd gedacht.

Zorgen

Op 31 maart 2022 zou de boom worden weggehaald in opdracht van het NIK. Het NIK had echter ondertussen contact gehad met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), omdat zij zorgen hadden dat bij de werkzaamheden mogelijk verdere schade zou kunnen ontstaan aan de rijksmonumentale graven. De RCE deelde deze mening. Er is daarom gewacht met de werkzaamheden. De gemeente Meerssen is weliswaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het gras en weghalen van bladeren, maar de eindverantwoordelijkheid en toestemmingsbevoegdheid over de bomen liggen bij het NIK, deze is namelijk eigenaar van de begraafplaats. De gemeente vervult in dit geheel wel een faciliterende rol.

Deskundigen

Ter plekke is door het NIK en RCE geconcludeerd dat voor het weghalen van de bomen eerst door een deskundig bureau voorzorgsmaatregelen moesten worden genomen om het verder vallen van de boom en beschadigen van de grafmonumenten te voorkomen. De wijze van weghalen moet daarop afgestemd worden. Daarom is besloten de boom nog niet te verwijderen. De monumentendeskundige van het RCE is ter plaatse geweest om te kijken en verdere stappen te bepalen. De boom moet ook geruimd worden op een manier die aansluit bij de geloofsovertuiging van het NIK.

Begin werkzaamheden

Restauratieaannemer Woudenberg heeft vervolgens een offerte uitgebracht voor het treffen van maatregelen tijdens het weghalen van de boom door de groenaannemer. De offerte komt voor rekening van het NIK als eigenaar. Tevens is een offerte opgevraagd bij de groenaannemer voor het, rekening houdend met alle voorwaarden, het verwijderen van de boom. Inmiddels heeft NIK positief antwoord gekregen van de verzekering en hebben zij besloten midden januari te beginnen met de voorbereidingen. Op 16 januari worden de graven door de Koninklijke Woudenberg veilig gesteld waarna op 17 en 18 januari de boom verwijderd worden. Het NIK ziet erop toe dat alles correct gebeurt en de gemeente vervult wederom een faciliterend rol. Nadat de boom verwijderd is zal bekeken worden hoe om te gaan met de schade aan de grafmonumenten.