Nieuwsbericht Hoe toekomstbestendig is Meerssen? Denkt u met ons mee? Vul nu de vragenlijst in!

Publicatiedatum: 04 september 2017 07.50 uur

Toekomst Meerssen - denkt u mee
In de gemeente Meerssen is het fijn wonen. Daar vinden we alles wat we nodig hebben en hebben we oog voor elkaar. Zou dat over 10 tot 15 jaar nog zo zijn? Kan de gemeente haar taken goed blijven uitvoeren tegen redelijke kosten? Kunnen we nieuwe maatschappelijke taken aan? De gemeenteraad zoekt naar antwoorden op deze vragen. Alle inwoners mogen hierover meedenken. Doet u ook mee?

Wat gaan we onderzoeken?

Steeds meer gemeenten denken na over herindeling of samenwerking.. Om daarover een standpunt te kunnen innemen, wil de gemeenteraad eerst nagaan of het bestuur en de ambtelijke organisatie financieel en organisatorisch gezond genoeg zijn om nog 10 tot 15 jaar zelfstandig door te gaan. We gaan daarom op zoek naar de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor Meerssen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Dit doen zij in opdracht van de'Begeleidingsgroep toekomst gemeente Meerssen' die bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die in de raad zitting hebben, met de burgemeester als adviseur. Berenschot verzamelt harde feiten en statistische gegevens. Ze houden interviews met betrokkenen en houden een enquête onder alle inwoners. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en antwoorden op veel gestelde vragen op onze projectpagina.

Hoe kunt u meedoen?

Wij horen graag hoe u over de toekomst van Meerssen denkt. We willen weten hoe u op lange termijn de rol van de gemeente ziet en met welke voorzieningen u geholpen bent. Daarom nodigen we u van harte uit om de (digitale) vragenlijst in te vullen. Dit neemt hooguit vijf minuten in beslag. Meedoen kan van maandag 4 september t/m maandag 25 september 2017.

Zijn er mensen zonder internet?
Dan kunt u hen verwijzen naar ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 IN Meerssen). Hier kan men een papieren versie van de enquête invullen.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Elke mening telt. Berenschot verwerkt alle antwoorden en suggesties tot een voorlopig rapport. De verwachting is dat dit in november klaar is. Half december stelt de Begeleidingsgroep het eindrapport vast. Dat helpt de gemeenteraad vervolgens om te bepalen hoe de toekomst van Meerssen er uitziet en hoe we die toekomst vorm kunnen geven.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Inwonersenquete invullen


- Projectpagina
- Veelgestelde vragen en antwoorden