Nieuwsbericht Hoe gaat het met onze volwassenen en ouderen in Limburg?

Publicatiedatum: 01 maart 2018 13.40 uur

GGD logo
Bericht van GGD Limburg-Zuid en GGD Limburg-Noord

De Limburgse GGD'en, CBS en het RIVM onderzochten hoe het gesteld is met de volwassenen en ouderen in Limburg. Wat blijkt zoal uit resultaten van de Gezondheidsmonitor? In Limburg rookt één op de vijf volwassenen. Van de 85-plussers kan bijna de helft (46%) niet zonder hulp gebruik maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Én in Limburg doet meer dan een op de vier volwassenen vrijwilligerswerk (27%). Ruim 61.000 Limburgers hebben de vragenlijst ingevuld. De cijfers van alle gezondheidsthema's zijn vanaf vandaag te raadplegen op de Gezondheidsatlas van beide Limburgse GGD'en. Op deze website zijn cijfers terug te vinden over je eigen gemeente of wijk.

Femke Hamers, onderzoeker GGD Limburg-Noord: 'Met deze gegevens kunnen gemeenten en GGD'en gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.' Enkele belangrijke thema's en cijfers worden onderstaand uitgelicht.

Roken

Het roken van sigaretten is vanwege de gevolgen voor de gezondheid (zoals verhoogd risico op hart- en vaatziekten) een belangrijk aspect van de leefstijl. In Limburg rookt één op de vijf van de volwassenen. Hiervan rookt bijna een kwart (22%) 20 sigaretten of meer per dag, de zogenaamde zware rokers. Het percentage rokers is het hoogst bij volwassenen tot 40 jaar (25%), vanaf 65 jaar daalt het percentage rokers sterk. In Limburg wordt net zoveel gerookt als gemiddeld in Nederland, in Zuid-Limburg wordt wat meer gerookt (22%) en in Midden- en Noord-Limburg wat minder (19%).

Beperkingen in gebruik van vervoer

Door lichamelijke beperkingen is het voor mensen soms lastig om te participeren in de samenleving. Sommigen zijn daarbij beperkt in het zelfstandig gebruik maken van vervoer, dit kan gelden voor eigen vervoer of voor openbaar vervoer. Dit betreft 11% van de 65-plussers in Limburg. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de groep die niet zelfstandig gebruik kan maken van vervoer. Van de 85-plussers kan bijna de helft van de Limburgers (46%) niet zonder hulp gebruik maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Gevolgen hiervan zijn mogelijk een verminderde kwaliteit van leven en eenzaamheid.

Vrijwilligerswerk

In Limburg doet meer dan een op de vier volwassenen vrijwilligerswerk (27%). Op alle leeftijden zijn mensen actief als vrijwilliger, de meeste vrijwilligers bevinden zich in de leeftijdscategorie 65-74 jaar (31%), maar ook bijna een op de tien 85-plussers doet nog vrijwilligerswerk (8%). Sportverenigingen zijn daarbij de meest voorkomende plaats van vrijwilligerswerk, gevolgd door culturele verenigingen en verzorging of verpleging. De voornaamste reden die mensen aangeven waarom ze geen vrijwilligerswerk doen, is dat zij hiervoor geen tijd kunnen vrijmaken. De onbekendheid, gevoel van weinig betekenis te zijn of gebrek aan mogelijkheden zijn andere redenen. In Nederland geven mensen gemiddeld wat vaker vrijwilligerswerk (29%) dan in Limburg. Tussen de regio's in Limburg zijn er verschillen, in Midden- en Noord-Limburg is 31% van de volwassenen vrijwilliger en Zuid-Limburg 24%.

Meer informatie

Lokale cijfers over diverse gezondheidsthema's zijn terug te vinden op de Gezondheidsatlas van beide Limburgse GGD'en. Voor de regio Zuid-Limburg: http://www.gezondheidsatlaszl.nl. Voor de regio's Midden en Noord-Limburg: https://vrln.databank.nl/dashboard. Of bezoek de algemene website van de GGD'en; Zuid-Limburg: www.ggdzl.nl of Limburg-Noord: www.ggdlimburgnoord.nl.