Gemeente Meerssen | Hoe gaan we in de gemeente Meerssen van het aardgas af?

Nieuwsbericht Hoe gaan we in de gemeente Meerssen van het aardgas af?

Gepubliceerd op: 22 december 2021 18:05

Duurzaamheid - stockfoto
Door de wereldwijde klimaatproblemen en de aardbevingen in Groningen, stoppen we met aardgaswinning. Dat houdt in dat we de komende jaren op zoek moeten naar nieuwe manieren om onze woningen van warmte te voorzien. Wat betekent dat voor de gemeente Meerssen? We praten u graag bij.

Van Parijs...

De afspraken in het Klimaatverdrag van Parijs zijn in Nederland vertaald naar het Klimaatakkoord 2019 met ambitieuze doelstellingen. We willen bijvoorbeeld naar een
aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Daarom stelt iedere gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte op. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de alternatieven voor aardgas duurzaam zijn. Dit betekent dat we onze warmtevraag zo veel mogelijk beperken door betere isolatie. En dat de warmte afkomstig is van een duurzame bron, zoals zonne-energie, bodemenergie en duurzame restwarmte.

... naar Meerssen

Wat zijn nu de gevolgen voor Meerssen? Hoe gaan we op weg naar een aardgasvrije gemeente? Eerst hebben we de technische mogelijkheden in onze gemeente onderzocht. Waar liggen de meeste kansen om over te stappen naar een andere manier van verwarmen dan aardgas? Zo is er gekeken welke delen van de gemeente Meerssen kansrijk zijn om aan te sluiten op Het Groene Net, mocht het net verder worden uitgerold in de toekomst. Een groot en complex project wat alleen kansrijk is voor Meerssen als een leiding naar Maastricht wordt aangelegd.

Verkenningsbuurten

Daarom is er ook onderzoek gedaan naar lokale warmtebronnen, zoals de bodem. Afhankelijk van de kenmerken van de bodem, kan op verschillende locaties warmte uit de bodem worden gehaald of juist opgeslagen. Uit de onderzoeken is gebleken dat er twee delen zijn waar de meeste kansen liggen om te starten met de warmtetransitie: Meerssen-west en Bunde-west. Dat noemen we de verkenningsbuurten. Alle resultaten van de onderzoeken zijn omschreven in de Transitievisie Warmte van gemeente Meerssen. Iedere gemeente in Nederland moet een Transitievisie Warmte opstellen.

En nu?

De eerste stap is dus gezet. Nu gaan we de genoemde verkenningsbuurten verder onderzoeken. Dat doen we graag samen met de inwoners. We willen in 2022 bekijken of de buurten daadwerkelijk kansen bieden om van start te gaan met een uitvoeringsplan. De ontwikkelingen rondom het Groene Net zijn nu nog onbekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, gaan we ook dit verder bekijken.

Wat kan ik zelf doen?

De inwoners van de verkenningsbuurten houden we uiteraard op de hoogte. Woont u niet in een van de verkenningsbuurten? Dan gaan we u in de toekomst wel ondersteunen bij het vinden van een andere manier om uw woning te verwarmen. Nu kunt u al stappen nemen door minder energie te gebruiken, bijvoorbeeld door te isoleren. Uiteindelijk zal iedere inwoner zelf van het aardgas af moeten, maar wij laten u als gemeente natuurlijk niet in de kou staan

Meer informatie

Bent u op zoek naar informatie over de mogelijkheden voor verduurzaming en financiële mogelijkheden? Kijk dan op de website van het online energieloket.

Meer weten over de gunstige lening voor het verduurzamen van uw woning van de provincie Limburg? Kijk dan op deze website.