Gemeente Meerssen | Heuvellandgemeenten: stevige aanpak drugshandel op straat

Nieuwsbericht Heuvellandgemeenten: stevige aanpak drugshandel op straat

Gepubliceerd op: 29 juli 2022 10:20

Logo's heuvellandgemeenten

De Heuvellandgemeenten pakken overlast door drugshandel op straat aan door naast strafrechtelijk nu ook bestuursrechtelijk te handhaven. De gemeenten hebben de mogelijkheid ingevoerd om bij een overtreding een 'last onder dwangsom' op te leggen. Dat betekent dat als een straatdealer wordt betrapt, hij een waarschuwing krijgt. Dealt hij opnieuw, dan moet hij 5000 euro betalen. En bij iedere volgende keer opnieuw, tot een maximum van twintigduizend euro. Het aanpakken van drugsdealers met dwangsommen moet herhaling voorkomen en zo zorgen voor minder overlast. Dat dit werkt is gebleken bij gemeenten in de Veluwe, die die maatregel al langere tijd toepassen.

Inbrekerswerktuigen

Het opleggen van een last onder dwangsom wordt ook toegepast op het vervoeren van inbrekerswerktuigen. De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. De hoogte van de dwangsom bedraagt € 2.500 met een maximum van tienduizend euro. Deze maatregel is in enkele Heuvellandgemeenten al verschillende keren toegepast.