Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Help, ik heb een vleermuis in de slaapkamer

Gepubliceerd op: 12 april 2019 12:40

Vleermuizen
Elk jaar gebeurt het wel weer: er vliegt een vleermuis door de slaapkamer. In vertwijfeling bellen mensen allerlei instanties op om te vragen wat ze moeten doen. Hun eigen gemeentehuis bellen ze meestal niet. Terwijl dit juist de organisatie is die de zorgplicht heeft voor deze beschermde diergroep. In Limburg heeft de Stichting IKL een netwerk van gemeentelijke meldpunten en vleermuiswerkers ingesteld die mensen met problemen met vleermuizen helpen. Als u overlast van vleermuizen heeft, kunt u dit melden bij het meldpunt in uw gemeente. Een vleermuiswerker maakt hierna indien nodig een afspraak.

In de gemeente Meerssen kunt u overlast van vleermuizen melden bij het meldpunt Ruimte (via het Klant Contact Centrum), telefoon 14 043.

Overlast

Zodra de dagen langer worden en er meer tijd in de tuin gezeten wordt, ontdekken mensen dat er vleermuizen rondom hun huis vliegen. Als ze zien dat ze in de spouwmuur kruipen, dan vinden ze dat toch minder prettig. Er komen allerlei spookgedachtes bij ze op. De reactie dat de vleermuizen moeten verdwijnen, is dan ook niet helemaal onbegrijpelijk. Het is echter zeer onverstandig om in te grijpen, zonder dat men verstand heeft van vleermuizen. De overlast wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Het dichten van gaten is dan ook ten sterkste af te raden.

Indien u overlast van vleermuizen ondervindt of verzwakte vleermuizen in huis of tuin vindt, kunt u contact opnemen met het gemeentelijk meldpunt. Zij leggen contact met een vleermuiswerker die op gepaste termijn aan huis komt om de melding af te handelen. Zonodig nog dezelfde dag. Samen met de melder wordt de toestand bekeken. Om goed te kunnen handelen is het nodig dat wordt vastgesteld welke soort vleermuis voor de overlast zorgt. Vervolgens wordt naar een oplossing gezocht die voor de melder en de vleermuizen acceptabel is. Vleermuizen zijn bedreigde en beschermde dieren die bovendien zeer nuttig zijn. Ze mogen dus niet zonder meer verstoord worden. Dit is bij deskundig optreden ook niet nodig. Een bezoek van een vleermuiswerker is gratis.

Het meldpunt is bedoeld voor mensen die echt overlast van vleermuizen ondervinden. Het is niet de bedoeling dat u belt om een door de tuin vliegende vleermuis te melden.

Vleermuiswerken worden? Dat kan!

U kunt vleermuiswerker worden binnen het netwerk klachtenafhandeling vleermuizen. Bent u benieuwd wat het precies inhoudt? Neem dan contact op met Wouter Jansen van Stichting IKL: w.jansen@ikl-limburg.nl of tel. 06-1464648889.

Foto: Jan Kluskens