Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Heeft u 'n idee om de leefbaarheid in uw dorp te verbeteren? Vraag een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds

Gepubliceerd op: 17 juli 2018 10:20

Leefbaarheidsfonds
Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw buurt of dorp te verbeteren? Of wilt u samen met uw buren een project beginnen om mensen met elkaar in contact te brengen, mantelzorgers te ontlasten of elkaar te ondersteunen en te helpen? De gemeente Meerssen helpt u graag een handje! Met het Leefbaarheidsfonds stellen wij per dorp - voor Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten - 10.000 euro beschikbaar.

Onze mooie gemeente is er voor iedereen. Ontmoeting, gezelligheid en samenwerken vinden we erg belangrijk. En onze inwoners hebben hier bijzondere, creatieve en verrassende ideeën over. Deze willen we graag stimuleren. Vaak is het geld dat eraan ontbreekt. Met het Leefbaarheidsfonds maken we deze initiatieven mogelijk.

Voor wie?

Iedere inwoner van de gemeente Meerssen kan een aanvraag indienen. Het gaat om een éénmalige bijdrage. De enige voorwaarde is dat er geen professionele of commerciële organisatie achter zit. We vinden het juist belangrijk dat vrijwilligers, buren of een groep bewoners de kans krijgen om iets op te zetten voor hun omgeving. Hierbij gaat het om relatief kleine bedragen om zo een zetje te geven.

Hoe?

We willen het voor iedereen mogelijk maken om een beroep te doen op het Leefbaarheidsfonds. Daarom hebben we geen ingewikkelde procedure bedacht, maar een eenvoudige aanvraag. Hierin staat:

  • Een korte omschrijving van het project.
  • Het waarom van het project.
  • Gegevens waaruit blijkt dat de omgeving behoefte heeft aan het project. Verzamel minstens vijf handtekeningen van buurtbewoners.
  • Is er sprake van samenwerking of een medefinancierder? Geef dit dan aan.
  • Een begroting met daarin het benodigde geldbedrag.
  • Rekeningnummer en op welke naam deze rekening staat.

U krijgt binnen 15 werkdagen nadat de aanvraag bij ons binnen is, een schriftelijke reactie.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een aanvraag?

Het Leefbaarheidsfonds is niet bedoeld voor:

  • Reguliere activiteiten
  • Commerciële activiteiten
  • Activiteiten die al op een andere manier door de gemeente worden gefinancierd

Aan het einde van het geld wordt geëvalueerd en bekeken of één en ander kan worden voortgezet.

Naar wie?

Stuur uw aanvraag per mail naar: info@meerssen.nl. Of per post naar:

Gemeente Meerssen
t.a.v. Leefbaarheidsfonds Meerssen
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl