Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke transformatie H. Agneskerk Bunde tot multifunctioneel cultureel centrum

Gepubliceerd op: 18 januari 2019 09:00

Het kerkbestuur van de H. Agnesparochie Bunde en het bestuur van Harmonie en Drumband Sint Agnes Bunde hebben in juni 2018 gezamenlijk het initiatief genomen om met het gemeentebestuur in gesprek te komen over een mogelijke transformatie van het huidige kerkgebouw in Bunde tot een multifunctioneel cultureel centrum. Hierin dient dan ruimte voor de eredienst (eucharistievieringen) behouden te blijven. In dat multifunctioneel centrum zou dan ook concert- en repetitieruimte voor de harmonie en drumband moeten komen.

Inmiddels heeft verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Jan Gulikers enkele gesprekken met beide besturen gevoerd. Gaandeweg het proces is ook Buurtnetwerk Bunde uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg en betrokken geworden bij de verdere uitwerking van het idee.

Het ontwikkelen van een multifunctioneel cultureel centrum betekent dat er ook mogelijkheden moeten worden gecreƫerd om hierin andere verenigingen, organisaties en instellingen ruimte te bieden voor hun activiteiten. Immers: multifunctioneel betekent meerdere en diverse functies. Het kerkbestuur heeft aangegeven onder meer de Mariakapel (linkervleugel bij binnenkomst) te willen blijven gebruiken voor eucharistievieringen en andere kerkelijke diensten. Zo nodig kan de daarnaast gelegen grote ruimte gebruikt worden bij speciale kerkelijke vieringen.

Haalbaarheidsonderzoek

De vertegenwoordigers van kerkbestuur, harmoniebestuur, buurtnetwerk en gemeentebestuur hebben met elkaar afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek zal worden uitgevoerd. De opdracht daartoe wordt door de gemeente verstrekt en bekostigd, dit in het kader van de ontwikkeling van accommodatiebeleid.
Naast de huidige gesprekspartners worden bij dit onderzoek ook andere verenigingen en organisaties betrokken, die (mogelijk) belangstelling hebben voor deelname aan een eventueel te realiseren multifunctioneel cultureel centrum.

Quick scan

Het haalbaarheidsonderzoek vindt in eerste instantie plaats door middel van een zogenaamde quick scan. Deze wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Met deze quick scan wordt in kaart gebracht welke gebouwelijke wensen en behoeften verenigingen hebben, wordt een globale inschatting gemaakt van de kosten van een verbouwing, alsook een globale berekening van de jaarlijkse exploitatiekosten. Als die quick scan is afgerond zal er meer duidelijkheid zijn over de vraag in hoeverre realisatie van een dergelijk multifunctioneel cultureel centrum mogelijk en haalbaar is. De verwachting is dat de resultaten van deze quick scan medio april 2019 bekend zullen zijn.