Nieuwsbericht Gunning doelgroepenvervoer: van Regiotaxi naar Omnibuzz

Publicatiedatum: 04 oktober 2016 15.35 uur

Doelgroepenvervoer: samenwerken aan slim vervoer in Limburg
Om ervoor te zorgen dat de gemeenten in Limburg de komende jaren verzekerd zijn van toekomstbesten­dig doelgroepenver­voer,  hebben de gemeenten vanaf 2013 samengewerkt en is een stuur- en project­groep doelgroepenver­voer samengesteld. Uitgangspunt van de deelnemende Lim­burgse gemeenten is een goed georgani­seerd doelgroepenver­voer zodat de mensen, dankzij een zelfstandi­gere mobiliteit kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
Omnibuzz

Van Regiotaxi naar Omnibuzz
Met ingang van 11 december 2016 gaat Omnibuzz het doelgroepenvervoer in Limburg verzorgen als opvolger van Regiotaxi. Voor dit doel hebben 32 van 33 Limburgse gemeenten zich verenigd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Alleen de Noord-Limburgse gemeente Mook en Middelaar heeft besloten niet aan de GR deel te nemen. Zij sluit zich aan bij de vervoersregio Nijmegen.

Resultaat gunning
Het doelgroepenvervoer in de provincie Limburg is voor de periode van 2 jaar gegund aan 8 bedrijven. In totaal hebben 11 bedrijven ingeschreven. Na afloop van de gegunde periode (tot en met 31 december 2018) kan de gunning maximaal één jaar worden verlengd (4x één kwartaal).

Aanbestedingsprocedure
De gunning is het resultaat van de Europese aanbestedingsprocedure die op 17 juni 2016 is gestart en die in opdracht van de gemeenten is uitgevoerd door inkooporganisatie NIC. De aanbesteding had betrekking op de inkoop van het vervoer en was opgedeeld in 9 percelen. Bij de gunning is het vervoer in Limburg opgedeeld in 8 percelen. Eén bedrijf krijgt 2 percelen. De bedrijven die het doelgroepenvervoer in de provincie Limburg gaan uitvoeren zijn:

Gegunde bedrijven Omnibuzz 2016

Gunningscriteria
Bij de aanbestedingsprocedure was het bieden van voldoende kansen aan regionale ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf één van de uitgangspunten. Ook is bij de gunning gelet op onder andere milieu, duurzaamheid en de manier waarop de bedrijven hun diensten willen gaan uitvoeren. Daarbij gelden strikte eisen wat betreft kwaliteit en service van het doelgroepenvervoer.

Vervoersgebieden blijven hetzelfde
De nieuwe aanbieders rijden in hetzelfde gebied als de voormalige Regiotaxi. De omvang van de percelen is bepaald aan de hand van de samenhang in vervoersstromen in een betreffend gebied. Het is overigens de bedoeling dat de chauffeurs van Regiotaxi zoveel mogelijk worden overgenomen door Omnibuzz.

Groei naar één Limburgse mobiliteitscentrale
Het is tevens de bedoeling dat Omnibuzz op termijn uitgroeit tot een gemeentelijke mobiliteitscentrale die het doelgroepenvervoer in Limburg coördineert en plant. Limburgse gemeenten hebben gezamenlijk gekozen om het vervoer via een mobiliteitscentrale te gaan regelen.  De argumenten zijn in 2014 en 2015 uitgebreid afgewogen, waarbij  alle belanghebbenden via consultatie  hebben kunnen meedenken.

Wat verandert er voor u?

Maakt u gebruik van Regiotaxi?
Voor u verandert er niets. Mensen kunnen met een indicatie voor Wmo-vervoer straks gewoon gebruikmaken van Omnibuzz. Bij de overgang naar de nieuwe organisatie zal ook de prijs per zone niet veranderen. In de loop van 2017 zal de prijs wel op enig moment worden aangepast (jaarlijkse indexatie).

Heeft u nog vragen over doelgroepenvervoer ?
Gebruikers van doelgroepenvervoer krijgen tijdig informatie in de brievenbus van Omnibuzz. Hier kunt u straks ook terecht met vragen.

Ook: 
www.doelgroepenvervoerlimburg.nl
www.regiotaxilimburg.nl
www.omnibuzz.nl

Overige vragen aan de gemeente?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de beginpagina van www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief en de bekendmakingenservice van overheid.nl. U krijgt nieuws en informatie van de gemeente Meerssen dan automatisch in uw mailbox.