Gemeente Meerssen | Goed geïnformeerd over Wmo en Wlz

Nieuwsbericht Goed geïnformeerd over Wmo en Wlz

Gepubliceerd op: 06 oktober 2021 09:00

mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert in de maand oktober voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden een aantal (gratis) informatieve bijeenkomsten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Mantelzorgmakelaar Sonja Stevens leidt de bijeenkomsten die plaatsvinden bij het steunpunt in de Mockstraat 1 in Maastricht.

Wmo

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Maar hoe werkt een Wmo melding c.q. aanvraag bij de gemeente? En wat kan de gemeente dan voor mij betekenen? Deze en andere vragen, ook uw vragen, komen aan bod op 25 oktober van 19.00 – 20.30 uur of 27 oktober van 14.00 – 15.30 uur.

Wlz

De Wlz is voor mensen die langdurig en vaak zorg of toezicht nodig hebben. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget binnen deWlz? Op 25 oktober van 14.00 – 15.30 uur of 27 oktober van 19.00 – 20.30 uur maken we je wegwijs in de regels van de Wlz.

Meer weten

Meer informatie en aanmelden: per telefoon 043 - 321 50 46 of e-mail info@mantelzorgzuid.nl. o.v.v. themabijeenkomst 'Wmo' of 'Wlz', aantal personen en de dag en tijdstip van deelname. Aanmelden tot uiterlijk 21 oktober. Let op: er kunnen maximaal 8 mensen per bijeenkomst deelnemen. Geef bij aanmelding jouw vraag/vragen alvast even door.