Nieuwsbericht Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 09 januari 2017 16.05 uur

Gladheidsbestrijding
De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld. Dit is bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, gladheid door condensatie en als sneeuw of ijzel voorspeld is. Daarnaast zijn er strooiacties op het moment dat het daadwerkelijk glad is. De gemeente Meerssen strooit zoveel mogelijk preventief. Dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig!

Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid

De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en een beperkt aantal wegen die bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidsbestrijding.

Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien.

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet!

Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, verzoeken wij u de auto's allemaal aan één kant van de weg te parkeren, zodat minimaal 3 meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, kunnen en zullen bepaalde wegen niet meer in de strooiroute worden opgenomen.

Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn:

  • Ulestraten: De Kling, Groot Berghem, Kennedystraat, Don Boscostraat, Pastoor Halmanstraat, Klein Berghemmerweg.
  • Geulle: Moorveldsberg
  • Rothem: Heideweg (inclusief brug), Holstraat (inclusief kruispunt Heideweg/Holstraat), Eburonenstraat
  • Bunde: Prinses Beatrixstraat

Schade beplantingen

Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met de beplanting in tuinen die aan de rijweg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan de rijwegbreedte aan te passen. U wordt verzocht tijdig uw beplantingen (met name de wortels) af te schermen. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Beplanting kan immers ook door strenge vorst worden beschadigd. Er zal onder bepaalde omstandigheden gestrooid moeten worden in het belang van de veiligheid op de weg.

Zoutkisten

Tijdens het winterseizoen staan op vaste locaties in de gemeente zoutkisten, zoals bijvoorbeeld bij trappartijen, smalle hellingen, verzorgingscentra en scholen. Aangrenzende bewoners, gebruikers of beheerders kunnen hier gebruik van maken om gladheid te bestrijden. De zoutkisten worden geregeld gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. Als de zoutkist onverhoopt eerder leeg mocht zijn, dan kunt u dit melden bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

OPROEP - sneeuw en ijsvrij houden stoepen

Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te blijven houden. Met name de oudere en slecht ter been zijnde buurtbewoners zullen u hiervoor dankbaar zijn.

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt kan het glad zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reguliere strooiroutes

Let op! De strooiroutes zijn niet uitputtend en kunnen indien noodzakelijk aangepast worden. Wegen kunnen om praktische redenen in een andere volgorde gestrooid worden dan hieronder aangegeven. Voorzichtigheid blijft te allen tijde geboden!

Vrachtautoroute Rothem/Meerssen/Ulestraten
Tunnelweg - Kruisberg - rotondes Hoolhuis - Vliegveldweg - Nieuwe Vliekerweg - Burgemeester Visschersstraat - Beekerweg - Vliek - Sint Catharinastraat / Pastoor Van Eijsstraat - Weg naar Schimmert - Oensel - Langs de Gewannen - Humcoven - Waterval - Hoolstraat - Klein Berghemmerweg – Genzon - Dorpstraat – Humcoverstraat - Op de Beukel – Lange Raarberg - Raar - Kuileneindestraat - Volderstraat - Houthemerweg - Eijsendaelweg - Herkenberg - Parallelweg - Stationstraat - Proost de Beaufortstraat - Maastrichterweg rotonde Witte Hoek – Ambyerweg - Klinkenberg - Tussen de Bruggen - Bunderstraat - Montfortlaan - Pastoor N. Creftenstraat - Pastoor N. de Reimsstraat - Gasthuisstraat - Pastoor M. Sterckenstraat - Pastoor A. Castrostraat - Pastoor N. de Reimsstraat - Beekstraat - Kruisstraat – Herkenberg - Volderstraat - Op de Beukel – Charles Eijckstraat - Sint Josephstraat – Hoogveldweg - Pastoor Dom. Hexstraat.

Vrachtautoroute Geulle/Bunde
Oude Rijksweg - Fregatweg - Meerssenhovenweg - Maastrichterlaan - Pletstraat - Pasweg - Brommelen - Oostbroek - Hulserstraat - Broekhoven - Slingerberg - Hussenbergstraat - Cruisboomveld - Vliegveldweg - Schonen Steijnweg - Moorveldsberg – Snijdersberg – Cruisboomstraat – Heirweg – Heerenstraat - Poortweg – Essendijk – Westbroek - Weg van Bunde naar Geulle – Meerstraat – Weert - Weerterveld – Prinses Ireneweg - Spoorstraat - Roggeveldstraat – Vliegenstraat – Kastanjelaan – Beukenlaan – Maastrichterlaan – Pletsstraat – Kloosterberg – Dennenberg – Braamstraat - Op de Locht - Maastrichterweg - Op de Berg – Kasenerweg – Wonkelestraat – Groeneweg.

(Tractor)route Geulle/Geulle aan de Maas: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Hoolhuis - Schonen Steijnweg - Hagendoornweg – Schoolstraat - rijwielpaden Cruisboomveld – Eijkskensweg –Scheerstraat – 't Steegske - Koekoekstraat – Mevrouw vd Meijstraat – Nachtegaalstraat - Snijdersberg (zogenaamde Piemelehook) - Hulserveldstraat – Pastoor Smeetsstraat - Pastoor Swelsenstraat – Pastoor Kengenstraat - Pastoor Stassenstraat - Burgemeester Thijssenstraat - Marktstraat – Marktplein – Graaf Wolter Hoenstraat - Brugweg - Geulderlei – Kerkplein - Kuiperstraat - Aan de Maas - rijwielpadenpaden Oostbroek, Brommelen en Pasweg.

(Tractor)route Bunde: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Rijwielpaden Oude Rijksweg, Fregatweg en Meerssenhovenweg – Patronaatstraat - Geulstraat – Voulwames – Vonderstraat - Kalverhof - 't Kempke – Stationstraatje – Sint Rochusstraat - Sint Agnesplein – Sint Agnesstraat – Louis Jaminhof - Papenweg – Kastanjelaan - Lindenlaan – Sportlaan – Papenweg – Wilgenlaan – Kersenlaan - Schoollaan – Pastoorslaan – Papenweg – Trichterstraat – Hemelboomlaan – Iepenlaan – Sportlaan – rijwielpaden Meerstraat en Weerterveld - Kloosterweg - Prins Bernhardlaan - Op de Berg - Overbundhof - Prinses Wilhelminaweg - Koningin Julianastraat – Prinses Beatrixstraat – Pinses. Magrietlaan

(Tractor)route Meerssen/Rothem: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Rijwielpaden rotondes Prinses Ireneweg en Bunderstaat – rijwielpaden Maastrichterweg, Proost de Beaufortstraat, Parallelweg, Herkenberg, Houthemerweg - Molenveldweg tot aan brug Stella Maris – Korte Raarberg – rijwielpaden Raar en Lange Raarberg, Kuileneindestraat en Op de Beukel - De Damiaan - Markt – Kerksteeg - Gansbaan – Veeweg - Gemeentebroek – Dellenweg - Geuldalweg – Holstraat – Kuilenstraat – Romeinenstraat - Eburonenstraat – Kerkweg – Keizer Lothariusstraat – Aan de Gapert - Heideweg – Oliemolenweg - Oliebergweg – Ijzeren Kuilenweg – rijwielpad Ambyerweg

Route Ulestraten/Meerssen: rijwielpaden en woonstraten e.d.
Rijwielpaden Nieuwe Vliekerweg en Bamford - Beekerweg – Europastraat – Churchillstraat - Groot Berghem - Kasteelstraat - Paus Joannestraat – Kennedystraat - Burgemeester Cortenstraat - Burgemeester Janssenstraat - Don Boscostraat - Pastoor Halmansstraat - De Sauveurstraat – Blockhuijsstraat - De Kling - Klein Berghemmerweg – Olyslegerstraat – Burgemeester Visschersstraat - rijwielpaden Humcoven - Hekstraat – Putstraat – Bokstraat - Aan de Pletsmolen – Kookstraat – Vogelzang - Synagogeplantsoen - Gerbergaplantsoen – Gasthuisplantsoen – Pastoor A. Somyasingel - Cazenderstraat – Burgemeester Murrisstraat - parkeerplaats 't Gasthoes - parkeerplaats 't Bergske – Pastoor N. de Reimsstraat - Pastoor Dom. Hexstraat