Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gladheidsbestrijding: wat doet de gemeente?

Gepubliceerd op: 30 januari 2019 19:20

gladheid
Het winterse weer is in het land. De gemeente Meerssen werkt dag en nacht met man en macht om de wegen begaanbaar te maken en houden. We vertellen u hier graag meer over.

Wanneer gaan we strooien?

Er zijn twee verschillende manieren van strooien. Er zijn strooiacties voordat het glad wordt (preventief strooien) en op het moment dat het sneeuwt of ijzelt (curatief strooien). Zodra er vorst (bij een nat wegdek of mist), sneeuw of ijzel voorspeld is, wordt er gestrooid met zout. Hiermee voorkomen we dat water, sneeuw of ijzel aan de weg hecht. Op die manier ontstaan geen ijsplaten. Als het regent (in combinatie met vorst of mist), sneeuwt of ijzelt wordt dit zout verdund. Daarom gaan we dan opnieuw strooien om te vermijden dat de sneeuw of ijzel alsnog gaat aanvriezen.

Wanneer komen de sneeuwploegen?

Als er meer dan 1 à 2 centimeter sneeuw wordt voorspeld, dan gebruiken we sneeuwploegen. Zij halen de sneeuw van de weg. Een ploeg kan telkens maar één rijweggedeelte ploegen en strooien. Bij een normale strooiactie kan er gestrooid worden over de gehele breedte van de weg, ploegen kan maar over een beperkte breedte gebeuren. Dat betekent dus dat een strooier met ploeg twee keer zo lang doet over de strooiroute. In woonstraten is het niet altijd mogelijk om over de gehele wegbreedte te ploegen in verband met geparkeerde auto's.

Hoe lang duurt het strooien?

De gemeente Meerssen beschikt over twee grote strooiers en vier kleine strooiers. Bij een preventieve strooiactie zijn de voertuigen 1,5 tot 2 uur onderweg. Voor strooiacties met sneeuw zijn de voertuigen met sneeuwploegen ongeveer 2,5 tot 3 uur onderweg. Bij de gemeente Meerssen zijn vier personen betrokken bij de gladheidbestrijding. Deze hebben in de periode november tot en met april 24-uurs wachtdiensten. Ze bewaken het weer en nemen de beslissing om over te gaan tot een strooiactie. De chauffeurs op de strooiwagens zijn van externe bedrijven.

Waarom worden niet alle straten gestrooid?

Strooien heeft pas effect als er ook verkeer op de weg zit. Het zout doet namelijk pas zijn werk als het gemengd wordt met sneeuw. Als dat niet gebeurt smelt maar een beetje van de sneeuw en het overige wordt bij vorst ijs.

Hoe bepalen we welke straten worden gestrooid?

De Gemeenteraad heeft het beleidsplan Gladheidbestrijding vastgesteld. Hierin is afgesproken dat het bestrijden van de gladheid binnen de gemeente Meerssen zich beperkt tot:

  • doorgaande wegen
  • bus routes
  • hellende wegen
  • vrijliggende fietspaden
  • diverse (wijk)ontsluitingswegen.

gladheid2
Hoe worden de strooiroutes bepaald?

Bij het bepalen van de strooiroutes streven we ernaar dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500 meter op een gestrooide weg moet komen. Op dit moment is het zelfs zo dat de meeste bewoners die binnen de bebouwde kom wonen, binnen 300 meter op een gestrooide weg kunnen komen.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente laat in de buurt van verzorgingshuizen, trappartijen, scholen, gemeenschapshuizen en het station Meerssen bij sneeuw de trottoirs sneeuwvrij maken door de MTB. Op andere locaties zijn we afhankelijk van uw goedwillendheid. Als u in de gelegenheid bent om te strooien of de stoep voor uw woning sneeuwvrij te maken, helpt dat bij het begaanbaar houden van onze openbare ruimte. Met name voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is dit ontzettend belangrijk. De gemeente stelt geen zout ter beschikking. U kunt dit het beste zelf in de winkel (bijvoorbeeld de bouwmarkt) kopen. Zo zorgen we samen voor een begaanbare gemeente en kan iedereen genieten van het winterse weer.

Strooiroutes