Nieuwsbericht Gezamenlijke moestuin Meerssen - bericht van werkgroep De Moestuin

Publicatiedatum: 18 november 2015 12.30 uur

moestuin

Vanuit de gemeente Meerssen werd het idee geopperd om te kijken of er animo is om een gezamenlijke moestuin te beginnen in Meerssen. Na overleg met de gemeente hebben wij, Fiel van den Bergh, Hanneke Philipsen, Nicole Ramakers en Math Tummers, besloten om ons hiervoor in te zetten. Hieruit is de werkgroep De Moestuin ontstaan.

Informatiebijeenkomst 1 december 2015

De eerste puzzelstukjes liggen op tafel. Graag willen wij meerdere puzzelstukjes op tafel krijgen en kijken of we die tot een geheel kunnen vormen: een mooie en levendige, groene, sociale moestuin. Op dinsdag 1 december 2015 bent om 19.30 uur van harte welkom bij de informatiebijeenkomst in Ontmoetingspunt De Ketel, gelegen aan de Pastoor Dom. Hexstraat 70 in Meerssen.

Graag informeren wij u deze avond over de plannen en willen wij inventariseren of er in de gemeente interesse is voor een dergelijke gezamenlijke moestuin. Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te helpen bij de inrichting en het onderhoud van de tuin. Ook staan wij staan open voor suggesties die helpen bij het opzetten van de tuin.

Hoofddoel: sociale en levendige tuin

Het hoofddoel is het creëren van een sociale tuin: een plek om mensen samen te brengen, om te zorgen voor een levendig ontmoetingspunt in de gemeente en om zo de sociale cohesie te bevorderen. Iedereen is welkom! Samen zetten we ons in voor het welslagen van de tuin. De coördinatie zal plaatsvinden vanuit Ontmoetingspunt De Ketel.

Samenwerking en ondersteuning

Wij werken samen met de gemeente Meerssen. De gemeente stelt de grond ter beschikking. Hiernaast willen we sociale projecten ondersteunen. Stichting De Ruggesteun wil graag participeren en is op de informatiebijeenkomst aanwezig. We denken bijvoorbeeld aan een samenwerking waarbij de voedselpakketten van de Ruggesteun aangevuld kunnen worden met verse groente, fruit en/of kruiden uit de tuin.

Educatie

Naast het sociale hoofddoel heeft de tuin ook een educatief doel. Gezond en eerlijk voedsel, weten wat je eet en  bewustwording over de herkomst van voedsel zijn enkele onderwerpen die centraal staan. We willen kinderen van de lagere scholen (en eventueel ook de middelbare school) de mogelijkheid bieden om te leren over planten, dieren en voedselproductie. Basisschool Op 't Hwagveld heeft hier al interesse in getoond.

Enthousiast en geïnteresseerd?

Graag nodigen wij u van harte uit de informatiebijeenkomst op 1 december 2015 bij te wonen!

Werkgroep De Moestuin