Nieuwsbericht Gewijzigde inzichten verkeersmaatregelen Burgemeester Visschersstraat Ulestraten

Publicatiedatum: 19 januari 2017 16.10 uur

In december heeft u kunnen lezen over de verkeersmaatregelen die de gemeente in overleg met de buurtwerkgroep wilde gaan treffen in de Burgemeester Visschersstraat. Om de verkeersoverlast te beperken, wilden we verkeersremmende voorzieningen treffen zoals komremmers bij de komgrens Ulestraten en straatjuweeltjes om de rijbaan te versmallen.

Gewijzigde inzichten

Vorige week is de buurtwerkgroep weer bij elkaar geweest en zijn de inzichten van de werkgroep gewijzigd. Dit als gevolg van de toenemende verkeersoverlast in de straat: meer meldingen van schades aan geparkeerde auto's en (bijna) aanrijdingen met fietsers en voetgangers èn steeds vaker de onmogelijkheid om in de spits de oprit af te rijden.
De buurtwerkgroep is dan ook van mening dat de snelheidsremmende maatregelen niet afdoende zijn om de verkeersproblemen in de Burgemeester Visschersstraat op te lossen en de leefbaarheid in de straat terug te brengen.

Afsluiting Burgemeester Visschersstraat

De buurtwerkgroep is van mening van met name verkeerswerende voorzieningen het gewenste resultaat opleveren. Ze hebben er bij het college van B&W dan ook op aangedrongen om de Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van de Y-splitsing met de Don Boscostraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast vragen ze om in omliggende straten het sluipverkeer te ontmoedigen door middel van bebording of fysieke verkeersmaatregelen.

Procedure opstarten

Het college van B&W is van mening dat de open dialoog met de buurtwerkgroep altijd zeer constructief is verlopen en wil dan ook tegemoet komen aan de unaniem geuite wens. De gemeente start dan ook de procedure op om te komen tot een afsluiting van de Burgemeester Visschersstraat ter hoogte van de Don Boscostraat (verkeersbesluit). Daarnaast wordt onderzocht of en welke eventuele aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn in omliggende straten.