Gemeente Meerssen | Geslaagde themabijeenkomst over huiskamers in Meerssen

Nieuwsbericht Geslaagde themabijeenkomst over huiskamers in Meerssen

Gepubliceerd op: 18 november 2022 13:00

Huiskamers 2022
Donderdag 17 november werd met een drukbezochte themabijeenkomst een begin gemaakt met de doorontwikkeling van de huiskamers in Meerssen. Zo'n 50 aanwezigen deden enthousiast mee en dachten na over de praktische invulling van de verschillende huiskamers in de gemeente.

Hoe gaan we de huiskamers inrichten?

Naast de genodigden waren ook 19 organisaties aanwezig zoals vrijwilligers van de huiskamers, Steunpunt Mantelzorg en Stichting Ruggesteun. In een interactieve bijeenkomst is opgehaald hoe de huiskamers in de toekomst ingericht moeten worden. Moet het zo blijven zoals het is? Wat kunnen we verbeteren? Is de huiskamer voor iedereen toegankelijk? En wat is de functie van de huiskamer?

Uit de praktijk

In zes groepen rondom de verschillende thema's werd druk gediscussieerd. Er waren geen goede of foute antwoorden. Het ging vooral om het toetsen van de nota 'Durf' over de huiskamers. Beleid op papier is geduldig, maar het zijn de mensen uit de praktijk die het beste weten waar behoefte aan is. De reacties waren dan ook positief. Aanwezigen waren blij met de opzet van de avond. Geen lange presentaties, maar samen in groepjes praten over de toekomst van de huiskamers.

Reacties

Via het digitale programma Mentimeter konden aanwezigen hun mening geven over verschillende onderwerpen. Zo gaven de meesten aan dat vrijwilligers, mantelzorgers, de gemeente, buren en ondernemers betrokken moeten worden bij de huiskamers. Voor de toekomst vinden velen toegankelijkheid en laagdrempeligheid belangrijke voorwaarden. Ook 'dementievriendelijk' wordt geregeld genoemd. Uiteindelijk zijn gezelligheid en ontmoeting de voornaamste elementen van een huiskamer.

Waardevol

De input van iedereen wordt nu digitaal verwerkt. Vervolgens gaat hier de Zelfregiemakelaar mee aan de slag en maakt er een Plan van Aanpak voor. Daarna wordt het teruggekoppeld aan de organisaties en begint de praktische toepassing. De Zelfregiemakelaar gaat bijvoorbeeld in de huiskamers meedraaien om de input van bewoners op te halen. Zo komt hij of zij tot een definitieve uitwerking van het plan. Wethouder Inge Smeets: "Deze themabijeenkomst was zeer waardevol. Er zijn veel goede ideeën ontstaan. Ik wil dan ook graag alle deelnemers bedanken voor de positiviteit en inbreng. Als mensen nog willen meedenken en meedoen, dan hoor ik dat uiteraard graag."