Gemeente Meerssen | Geschiedenis en toekomst komen samen in pilaren Kasteel Geulle

Nieuwsbericht Geschiedenis en toekomst komen samen in pilaren Kasteel Geulle

Gepubliceerd op: 12 mei 2021 14:00

Kasteel Geulle eindresultaat
Als kroon op het werk zijn deze week twee nieuwe vazen bovenop de herstelde pilaren van kasteel Geulle geplaatst. Gloednieuw, maar met oog voor de geschiedenis die ligt opgeborgen in deze ingang. Letterlijk en figuurlijk, want in een van de pilasters zit ook een tijdcapsule. De komende tientallen jaren is weer zichtbaar hoe het er ooit uit zag.

Kasteel Geulle vroeger
Hoe het begon

Wat zijn interessante monumentale elementen in Oud Geulle die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Dat was de centrale vraag tijdens het maken van het Ommetje Geulle door IKL, de heemkundevereniging Gäöl en het buurtnetwerk Geulle in 2019. De voormalige ingang van Kasteel Geulle, twee bakstenen pilaren - zogenaamde poortpilasters - was er slecht aan toe. Een van de twee vaasvormige ornamenten bovenop de pilaren was zelfs verdwenen. Het geheel hoort echter in het landschappelijk ensemble van kasteel Geulle en verdiende het om hersteld te worden. De gemeente Meerssen heeft in overleg met het buurtnetwerk Geulle daarom IKL de opdracht gegeven te onderzoeken hoe de pilasters het beste hersteld konden worden. Het daadwerkelijke herstel is mede mogelijk gemaakt door de eigenaar van de pilasters, meneer Claessen en de eigenaar van het naastgelegen kasteel Geulle, meneer Tonino.

Kasteel Geulle mergel
Speciale vazen

Bij de ontmanteling van de pilaren door koninklijke Woudenberg werd de status pas echt duidelijk. De vaas was van mergel en moest helemaal vervangen worden. Hier is nauwkeurig te werk gegaan. De mergelblokken zijn speciaal uit de groeve in Sibbe gehaald, zodat het juiste formaat beschikbaar was. Voor het authentieke reliëf is bijzonder gereedschap gemaakt. Ambachtsman Ron Curfs en zijn leerling zijn bevlogen met de unieke stukken aan de slag gegaan. Trots en volledig in hun nopjes hebben ze de twee nieuwe pronkstukken opgeleverd. Afgelopen week zijn ze op de pilaren geplaatst.

Kasteel Geulle Tijdscapsule
Toekomst

Het herstel van dit soort elementen is belangrijk, zodat de historie van ons landschap leesbaar blijft. Het zijn soms kleine details, groen of gebouwd, die veel zeggen over het gebruik van weleer. Maar er is ook aan de toekomst gedacht. In een van de pilaren zit een tijdscapsule. Een koperen pijpje met daarin euromunten uit 2020, van elke waarde een. Zo komen verleden, heden en toekomst samen.

 

 Foto's: IKL, dhr. Tonino