Nieuwsbericht Gemeenteraadsverkiezingen - laat je stem horen!

Publicatiedatum: 16 februari 2018 10.55 uur

Op woensdag 21 maart 2018 is de verkiezing van de gemeenteraad. Door te stemmen bepaal je mee wie de gemeente Meerssen de komende vier jaar bestuurt. De gemeenteraad van Meerssen (ca. 19.000 inwoners) bestaat uit 17 leden. Meer informatie over de gemeenteraad vind je op de pagina Gemeenteraad.

Referendum

De gemeenteraadsverkiezing wordt gecombineerd met een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet wordt ook wel Sleepwet genoemd. Meer informatie over de Wiv vind je hier. Meer informatie over het raadgevend referendum vind je hier

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. Samen met het college van burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur) vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. In de raadsvergaderingen worden belangrijke beslissingen genomen over onze woon- en leefomgeving. Je kunt de openbare raadsvergaderingen bijwonen. In het Raadsinformatiesysteem (RIS) op www.meerssen.nl kun je een onderwerp terugvinden en de betreffende beraadslaging beluisteren. In het RIS kun je ook de actuele raadsagenda en bijbehorende documenten vinden.

Stemmen is belangrijk

Gemeenteraadsverkiezingen: misschien heb je er niets mee. Misschien neem je niet de tijd om je te verdiepen in de verkiezingen, en vraag je je af waarom stemmen belangrijk is. Welnu: stemmen is de makkelijkste manier om  je steentje bij te dragen aan hoe onze gemeente geregeld wordt. De plaatselijke politiek heeft hoe dan ook betrekking op de gemeente waarin je woont. Dus op jou. Dus als je daar zelf invloed op kunt hebben, dan moet je dat zeker doen. 

Ben je 18 jaar of ouder?

Verkieizingen - Laat je de kaas niet van het brood eten
  

Laat je stem horen!