Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gemeenteraad Meerssen besluit in principe om in te stemmen met vorming van regieorganisatie

Gepubliceerd op: 04 oktober 2019 14:00

toekomst
De gemeenteraad van Meerssen heeft op jl. 3 oktober besloten om in principe in te stemmen met de vorming van een regieorganisatie met Maastricht als centrumgemeente. Het college heeft de opdracht gekregen om in nauwe samenwerking met Maastricht een detailontwerp voor de regieorganisatie, een convenant en een dienstverleningsovereenkomst op te stellen.

De resultaten hiervan zullen medio 2020 voor definitieve besluitvorming (go/no-go) aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad dan definitief kiest voor de regieorganisatie, is de planning erop gericht dat de regieorganisatie per 1 januari 2021 van start gaat.

De gemeenteraad heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de aanbevelingen die bureau Berenschot heeft gedaan in haar onderzoeksrapport 'Een nieuw perspectief. Resultaten verdiepingsonderzoek regieorganisatie Meerssen met Maastricht'.

De gemeenteraad van Maastricht zal het rapport bespreken op 5 november aanstaande. Dan zal in Maastricht besluitvorming plaatsvinden.