Gemeente Meerssen | Gemeenteraad Meerssen besluit Bestuurlijk Convenant aan te gaan met Maastricht

Nieuwsbericht Gemeenteraad Meerssen besluit Bestuurlijk Convenant aan te gaan met Maastricht

Gepubliceerd op: 19 juni 2020 09:20

De gemeenteraad van Meerssen besloot tijdens de digitale raadsvergadering van woensdag 17 juni het Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht aan te gaan voor de mogelijke invoering van een regieorganisatie. In het bestuurlijk convenant staan de uitgangspunten voor de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. De raadsvergadering werd door ruim 723 mensen online gevolgd. Na een drie uur durend debat werd het voorstel aangenomen. De gemeenteraad van Maastricht bespreekt het bestuurlijke convenant na het zomerreces.

Het uiteindelijke doel van de vorming van een Regie-Organisatie is een betere slagkracht en dienstverlening van de gemeente richting burgers. De Gemeente Meerssen is momenteel een té kleine organisatie om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Dat geldt zeker voor de toekomst. Om het gewenste niveau van de dienstverlening veilig te stellen wordt de vorming van een Regie-Organisatie onderzocht.