Nieuwsbericht Gemeenteraad en college van B&W op werkbezoek

Publicatiedatum: 17 juni 2016 13.35 uur

Op initiatief van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz gaan gemeenteraad en college van B&W jaarlijks gezamenlijk op werkbezoek. Dit keer was gekozen voor een bezoek aan achtereenvolgens het Regionaal Opleidingscentrum (ROC in Margraten) van de Brandweer Zuid-Limburg, de A2-tunnel en het Meld- en Coördinatie Centrum (MCC in Maastricht) van de  Veiligheidsregio Zuid-Limburg.    

Projectpartners project A2-Maastricht
2016 is een belangrijk en spannend jaar voor het project A2 Maastricht. Daarbij zijn heel wat partijen betrokken. Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen werken samen in het Project A2 Maastricht. Avenue2 is ontwerper en bouwer en doet straks het onderhoud. Rijkswaterstaat wordt de beheerder. De gemeente Maastricht verleent de openstellingsvergunning. En dan zijn er nog de hulpverleningsdiensten - waaronder brandweer, politie en ambulance - die straks mogelijk in de tunnel in actie moeten komen.

Gemeenteraad bezoekt A2 tunnel in Maastricht

Op donderdag 15 juni brachten de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Meerssen een bezoek aan de A2-tunnel

Brandweer Zuid-Limburg - werkbezoek gemeenteraad

Voorafgaande aan het tunnelbezoek was er een bezoek aan het Regionaal Opleidingcentrum (ROC) van de Brandweer Zuid-Limburg. Na een presentatie over het opleidingscentrum en de Brandweer Zuid-Limburg was er een rondleiding met een praktijkoefening 'brand blussen' en een virtuele oefening gericht op de A2-tunnel.  

Gemeenteraad bezoekt MCC in Maastricht

In Maastricht kregen gemeenteraad en collegeleden een rondleiding door het Meld- en Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hier kregen de gasten een toelichting op de gecoördineerde inzet van gemeenten en hulpverleningsdiensten bij grootschalige incidenten en calamiteiten.

A2-tunnel nadert voltooiing
Inmiddels nadert de A2-tunnel zijn voltooiing. De ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is sinds eind 2014 klaar. Maar een goed functionerende tunnel is meer dan alleen beton en asfalt. In 2015 is keihard gewerkt aan het monteren van meer dan 50 verschillende technische installaties. Dit jaar staat met name in het teken van testen en oefenen. Want in geval van nood moeten mens en techniek goed op elkaar inspelen.De finale en belangrijkste test doet Avenue2 (ontwerp en bouw tunnel) samen met de wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat die de tunnel straks 24/7 in de gaten houden en de hulpdiensten. Tijdens deze laatste test beslissen alle partijen samen of een veilig, dagelijks gebruik is gegarandeerd en dus of de tunnel open kan.

Meer weten?
Volg het laatste nieuws op www.A2Maastricht.nl