Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 32 - 7 augustus 2019

Gepubliceerd op: 07 augustus 2019 11:35

Gemeentepagina: week 32
Datum: woensdag 7 augustus 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Project Hart voor Meerssen:
meld u aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu

Iedere week krijgen zo'n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Daarom is er in Nederland het oproepsysteem voor reanimatie HartslagNu. Ook in onze gemeente zoeken we voor bepaalde wijken nog Burgerhulpverleners! Meld u aan!

Ook u kunt helpen. Meld u aan als burgerhulpverlener!
De meeste mensen krijgt een hartstilstand thuis, in hun vertrouwde woonomgeving. Op zulke kritieke momenten is het van levensbelang dat er hulp nabij is. Door reanimatie kan een fiks aantal sterfgevallen worden voorkomen. Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen de 'Regeling Reanimatie & AED Oproepnetwerk' vastgesteld. Gemeente Meerssen streeft hiermee naar de oprichting, instandhouding en verbetering van een dekkend AED-netwerk in de openbare ruimte van de gemeente Meerssen.

Op veel plaatsen in Meerssen hangt een AED, maar de dekking is nog niet overal voldoende. Er kunnen nieuwe AED's geïnstalleerd worden op die plaatsen waar nog onvoldoende dekking is, maar zonder een goed netwerk van burgerhulpverleners is de effectiviteit niet optimaal. Een AED is pas effectief als er minimaal 15 burgerhulpverleners binnen een straal van 500 meter tot de AED wonen.

Daarom hebben we uw hulp nodig!

Burgerhulpverlening
Als burgerhulpverlener vergroot u de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. U start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. Hierdoor kunt u helpen levens te redden! De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste zes minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start u in die kritieke minuten de eerste hulp op.

Uw taak als burgerhulpverlener
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtst bij het slachtoffer zijn (binnen een straal van 750 meter) automatisch een alarmoproep per app of sms. U gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en u start de reanimatie alvast op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED. U reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van u overnemen.

Waar zoeken we burgerhulpverleners?
Hoe meer burgerhulpverleners, hoe beter natuurlijk. Maar er zijn een aantal wijken in de gemeente, waar nog onvoldoende vrijwilligers zijn. Hier kan pas een AED geplaatst worden als er minimaal 15 vrijwilligers zijn. Het betreft de volgende wijken:
• Geulle: Geulle aan de Maas, Hussenberg, Moorveld en Moorveldsberg.
• Meerssen: Meerssen-West (Bunderstraat), Raar, Weert.
• Ulestraten: Genzon, Schietecoven, Vliek en Waterval.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die kan reanimeren (BHV, EHBO of reanimatiediploma met AED-bediener) en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aanmelden. U kunt zich alleen registreren als hulpverlener als u een erkende reanimatietraining hebt gevolgd. Het is belangrijk om ieder jaar een opfriscursus te volgen.

Hulp verlenen wanneer u wil
U verleent hulp wanneer u kunt. Zo kan het zijn dat u niet uw plek acuut kan verlaten. En, weet u op voorhand dat u niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan kunt u dit ook aangeven. Dit kunt u in uw profiel in de app of op Mijn HartslagNu instellen. Zo heeft u altijd zelf in de hand of u wel of niet opgeroepen wordt of naar een reanimatie gaat.

Aanmelden: https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/

Nog geen reanimatietraining gevolgd?
Heeft u nog niet eerder een reanimatietraining gevolgd, maar wilt u wel burgerhulpverlener worden? Als inwoner van de gemeente Meerssen krijgt u binnenkort (najaar 2019) de mogelijkheid om een cursus reanimatie en AED-bediener te volgen. Er zullen ook herhalingscursussen aangeboden worden. Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat en kunt u zich aansluiten bij HartslagNu. Indien u zich registreert bij het reanimatienetwerk, kunt u de cursus kosteloos volgen. Meer informatie over de cursussen zal via de gemeentelijke media gepubliceerd worden. Houd de Geulbode en onze nieuwsbrief in de gaten.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hartveilig via telefoon 043-6010212 of kijk op www.hartveilig.nl. Op deze website worden ook de nieuwe cursussen geplaatst. U kunt zich hier rechtstreeks aanmelden.

Heb Hart voor Meerssen. Doe mee!

///

Werkzaamheden Oostbroek Geulle

Op 13 augustus start BLM Wegenbouw BV in opdracht van de gemeente Meerssen met werkzaamheden in Oostbroek Geulle. De aannemer vervangt het asfalt en brengt een rode fietssuggestiestrook aan. De straat is hierdoor vanaf 13 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omleiding en bereikbaarheid

Verkeer wordt omgeleid via Westbroek. Woningen blijven tijdens het grootste gedeelte van de werkzaamheden bereikbaar per auto. In week 35 en 36 brengt de aannemer asfalt en markeringen aan. Tijdens deze werkzaamheden zijn woningen niet bereikbaar met de auto. Het trottoir blijft tijdens alle werkzaamheden bereikbaar.

Overlast

De aanwezigheid van machines kan voor enige overlast zorgen. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Bewoners ontvangen bewonersbrieven van de aannemer.

///

Vanaf 13 augustus 2019:
Werkzaamheden Enexis in de Volderstraat

Enexis brengt gas bij u in huis. Dat doen ze via een ondergronds leidingennetwerk. Om storingen te voorkomen, onderhouden zij hun netwerk goed. De gasleidingen in de Volderstraat zijn toe aan onderhoud of vervanging. Meestal merkt u niets van deze werkzaamheden. Deze keer kunt u wellicht hinder ondervinden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet Enexis namelijk de weg voor de helft afzetten. De werkzaamheden starten 13 augustus. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid. De werkzaamheden starten bij huisnummer 7. Vervolgens komt de even-zijde aan de beurt en als laatste wordt de hoge druk gasleiding vernieuwd die in de weg ligt. De werkzaamheden starten op 13 augustus en nemen ongeveer 10 weken in beslag. De werkzaamheden vinden plaats van 6.45-16.00 uur. Als er bij u de gasleiding wordt overgezet, komt er eerst een monteur bij u aan huis om een afspraak te maken.

 

www.enexis.nl

///

Geuldalweg te Rothem afgesloten ivm werkzaamheden brug over ´t Geulke

Vanaf maandag 12 augustus 2019 zal in verband werkzaamheden aan de brug in de Geuldalweg te Rothem deze worden afgesloten voor al het verkeer (ook voor (brom)fietsers en voetgangers). De bestaande brug breken we af en vervangen we door een nieuwe brug die voldoet een alle actuele eisen. De brug wordt iets breder. Zo zorgen we voor een veiligere doorgang voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Bloem Civieltechniek en zullen duren tot half oktober 2019. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeente Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.


Brug Geuldalweg Rothem

 

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • plaatsen keermuren, Groot Berghem 14, 6235BL Ulestraten (ontvangen 26 juni 2019);
 • vernieuwen tuinberging, Geulstraat 51, 6241NA Bunde (ontvangen 12 juli 2019);
 • legaliseren constructieve verandering in de woonkamer en de overkapping/aanbouw tussen woning en garage, Gulden Putstraat 15, 6235AV Ulestraten (ontvangen 12 juli 2019);
 • kappen van 3 paardekastanjes (NOODKAP), Houthemerweg ongenummerd te Meerssen (ontvangen 22 juli 2019);
 • realiseren van een aanbouw en twee dakkapellen, Ambyerweg 21, 6231BH Meerssen (ontvangen 16 juli 2019);
 • verlengen van de tijdelijke huisvesting van het Stella Maris College, Parallelweg 56, 6231CJ Meerssen (ontvangen 17 juli 2019);
 • constructieve wijzigingen, urCot-Pendustraat 53, 6241JP Bunde (ontvangen 23 juli 2019);
 • verhogen van het dak en realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Kastanjelaan 26, 6241AW Bunde (ontvangen 21 juli 2019);
 • realiseren van een woonhuis, Boschweg ong , 6241EL Bunde (ontvangen 19 juli 2019);
 • herinrichten van de woning, Raar 3, 6231RP Meerssen (ontvangen 26 juli 2019);
 • legaliseren van de bovenwoning en trainingspiste, Zonkampweg 1, 6235NH Ulestraten (ontvangen 28 juli 2019);
 • kappen van 22 bomen langs de Geul, Houthemerweg ong. te Meerssen (ontvangen 31 juli 2019);
 • kappen van 2 bomen langs de Geul, Maastrichterlaan ong. te Bunde (ontvangen 31 juli 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • verwijderen van asbest, Burchtstraat 26 te Bunde, 6241 CR (ontvangen 2 juli 2019);
 • verwijderen van asbest, Burgemeester Visschersstraat 141 te Ulestraten, 6235 EB (ontvangen 8 juli 2019);
 • verwijderen van asbest golfplaten, Westbroek 18 te Geulle, 6243 CE (ontvangen 5 juli 2019);
 • verwijderen van 700m2 asbest golfplaten, Aan de Maas 29 te Geulle, 6243 NB (ontvangen 19 juli 2019);
 • vervangen van de daken (asbest) plaatsen dakramen en wijzigen van de kozijnen, Pasweg 4 te Bunde, 6241 CT (ontvangen 3 juni 2019);
 • slopen van een woonhuis, Prinses Christinalaan 8 te Bunde, 6241 EP (ontvangen 29 mei 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • verbouwen van het woonhuis, Op de Locht 46, 6241NS Bunde (verzonden 17 juli 2019);
 • vervangen van het dak het aanbrengen van dakramen en het wijzigen van kozijnen, Pasweg 4, 6241CT Bunde (verzonden 19 juli 2019);
 • legaliseren van bestaande houtopslag/stal, Hekstraat ong., Ulestraten (verzonden 23 juli 2019);
 • kappen van 3 paardekastanjes (NOODKAP), Houthemerweg ong. te Meerssen (verzonden 24 juli 2019);
 • legaliseren van de constructieve verandering in de woonkamer en de overkapping/aanbouw tussen woning en garage, Gulden Putstraat 15, 6235AV Ulestraten (verzonden 1 augustus 2019);
 • legaliseren van de bouw van een garage, Raar 21, 6231RP Meerssen (verzonden 2 augustus 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvragen:

 • vervangen van handelsreclame, Sint Rochusstraat 37, 6241CD Bunde;
 • bouwen van een geluidscherm en het aanleggen van een toegangsweg, Weert 93, 6241GS Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702). Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9.00-10.00 uur.
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

 

Meerssen, 7 augustus 2019

Burgemeester en Wethouders van Meerssen