Nieuwsbericht Gemeenten Meerssen en Maastricht gaan intensiever samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving

Publicatiedatum: 22 december 2016 10.55 uur

Begin volgend jaar gaan Meerssen en Maastricht intensiever samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving. Dit betekent dat u BOA's van de gemeente Maastricht op Meerssens grondgebied aan het werk zult zien. De afkorting BOA staat voor Buitengewoon opsporingsambtenaar. Een BOA is een functionaris die bevoegd is tot de opsporing van bepaalde strafbare feiten (parkeren, drank- en horecawet, milieu e.d.). Uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide gemeenten autonoom verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van hun eigen lokale (veiligheids-)beleid. Dit geldt ook voor het organiseren en uitvoeren van het toezicht en de handhaving daarop. Door de samenwerking wordt voldoende capaciteit gewaarborgd bij calamiteiten, projecten, evenementen en acties die de gemeentegrens overstijgen.