Gemeente Meerssen | Gemeentebegroting 2023: samen verder bouwen, ook in tijden van crisis

Nieuwsbericht Gemeentebegroting 2023: samen verder bouwen, ook in tijden van crisis

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022 16:45

Begroting 2023
Het college van B&W presenteert voor 2023-2026 een sluitende meerjarenbegroting. In de begroting zijn de ambities vertaald in financiële zin. 'Samen verder bouwen' is in deze begroting de rode draad. Samen bouwen aan een gezonde, veilige en duurzame gemeente. Waarin iedereen kan meedoen en iedereen meetelt. Het is een moeilijke en onzeker tijd voor velen. Met onder andere een lagere stijging van de OZB en afvalstoffenheffing wil het college haar inwoners ondersteunen.

Wethouder Financiën Bjorn Molling: "In de begroting houden we rekening met onze inwoners. De voorgenomen OZB-stijging verlagen we structureel met 1%. Ook worden de fors stijgende kosten van afvalverwerking niet volledig doorberekend aan onze inwoners. Hiervoor trekken we als gemeente ruim € 600.000,- uit. Verder worden minima en verenigingen extra ondersteund. De komende jaren trekken we meer geld uit voor burgerinitiatieven, economische ontwikkelingen, groenonderhoud en verkeersveiligheid. Ook gaan we aan de slag met diverse woningbouwplannen en verduurzaming van vastgoed."

Onzekere en financieel moeilijke tijden voor onze inwoners

We mogen de ogen niet sluiten voor wat in de wereld om ons heen gebeurt. Dichtbij of verder weg. Het raakt ons allemaal direct en indirect. In de begroting houden we rekening met de impact van dit alles op onze inwoners.

Ondersteuning minima

Iedereen die daarvoor in aanmerking komt, keren we ook in 2023 de energietoeslag van € 1.300 uit. Daarnaast keren we onze minima eenmalig een extra tegemoetkoming uit van € 100 voor alleenstaanden en € 200 voor alleenstaande ouders en gezinnen met en zonder kinderen.

Gemeentelijk noodfonds voor gemeenschapshuizen en verenigingen

We creëren naast fondsen van andere overheden ook een gemeentelijk noodfonds. Dit fonds is bedoeld voor gemeenschapshuizen en verenigingen met accommodaties waarvan de energierekening niet meer te betalen is.

Begrotingsvergadering

De gemeenteraad bespreekt de Gemeentebegroting tijdens de begrotingsvergadering op 7 en 10 november 2022. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl en op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag. U kunt de begroting inzien op deze website.