Gemeente Meerssen | Gemeentebegroting 2022 & vooraankondiging Begrotingsvergadering

Nieuwsbericht Gemeentebegroting 2022 & vooraankondiging Begrotingsvergadering

Gepubliceerd op: 21 oktober 2021 13:40

Gemeentebegroting 2022

Op maandag 8 november 2021 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats (begrotingsvergadering). De vergadering begint om 17.00 uur. Het vervolg van de vergadering vindt op woensdag 10 november 2021 vanaf 18.00 uur plaats. U kunt de vergadering volgen via de livestream op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl. U kunt de vergadering beide dagen volgen via de livestream op www.meerssen.nl. 

Livestream maandag 8 november
Livestream woensdag 10 november
De livestream start even voor aanvang van de vergadering. 

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering is tijdens de Presidiumbijeenkomst van 11 oktober 2021 besproken. Op 1 november 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 45 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 1 november 2021 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

U kunt de Gemeentebegroting 2022 hier alvast bekijken

Kunt u het pdf-bestand van de Gemeentebegroting niet bekijken?
Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl